Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa güvenlik strateji belgesi ve türkiye

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Nevşehir Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Aralık 2003'de Avrupa Birligi Devlet ve Hükümet Başkanlan Konseyi tarafından kabul edilen "Avrupa Güvenlik Stratejisi" belgesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belge üç bölüme aynlmış olup, birinci bölümde uluslararası ve Avrupa güvenlik durumuna ve Avrupa güvenligi için muhtemel tehditlere yer verilmiştir. İkinci bölümde Avrupa Birligi'nin stratejik amaçlannın neler oldugu ortaya konulmuştur. Avrupa Birligi için dersler ve çıkarırnlar ise üçüncü bölümde yapılmıştır. Belgede Avrupa BirIigi kendisini, Avrupa güvenliginden oldugu kadar, uluslararası güvenlikten de sorumlu, çok taraflı ilişkilere dayanan çok kutuplu bir uluslararası düzenin oluşturulmasında yerini alan bir aktör olarak resmetmiştir. Ne var ki Avrupa Güvenlik Strateji belgesi, Türkiye'ye hiçbir yerde gönderme yapmamış, Avrupa güvenlik arayışında Türkiye'nin muhtemel rolü hakkında hiçbir atıfta bulunmamıştır. Bu çalışma üç bölüme aynlmış olup, ilk önce Avrupa BirIigi'nin dünya siyasetinde siyasi bir aktör olma çabası ve niteligi ele alınmıştır. İkinci bölümde ilgili belge aynntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde de Avrupa güvenligi için Türkiye'nin stratejik önemi üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

This paper attempts to analyze the European Union security strategy document which is adopted by European Council in December 2003. The EU document has three chapters and lays out the international and European security environment in the fırst place; strategic objectives of the EU, secondly and policy implications for the EU in the third chapter. The document outlines the security environment in which the EU regards itself as the European as well as the global security actor which is seeking to bui Id up a multi-polar international order based on multilateralism. Nonetheless, the document does not give any information related to Turkeyand its possible role in European security concerns. This artiele is organized into three sections. hı the fırst section, i outlined the becoming of the EU as a political actor. hı the second section, the security strategy document of the EU is analyzed in detail. Finally, i tried to show the strategic importance of Turkey for European security

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :