Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği'nin bütünleşme sürecinde esneklik kavramı:amsterdam antlaşması çerçevesinde bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecinde Roma Antlaşması'ndan itibaren yer alan esneklik uygulaması, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin tam üyeliğe başvurmalan ile birlikte daha da önem kazanmış bulunmaktadır. Avrupa Birliği'nin bütünleşme hedefleri ile yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı genişlemenin olası sonuçlan birbirleriyle çelişmekte ve Avrupa Birliği için bir ikilem yarabnaktadır. Esnek bütünleşme, ortaya çıkan bütünleşme ve genişleme ikilemi için uygun bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Çalışmada öncelikle, esneklikle ilgili terminoloji tarutılmış ve esneklik kavranu ae;ıklaıunaya e;alışılmışhr.Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecinde esneklik düşüncesinin Roma Antlaşması'ndan itibaren gelişimine yer verilmiştir. Çalışmada asıl odaklarulan konu, esnekliğin Amsterdam Antlaşması'ndaki yerinin belirleıunesi; sorgulanan ise mevcut koşullarda esnekliğin uygulanabilirliğidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The implementation of the flexibility within the European Union integration process, which had been allawed since the Treaty of Rame, has gained importance with the applications of the Central and Eastem European Countries' to the full membership of the European Union. The integration goals and the possible outcomes of the enlargement of the European Union in the near fulure contradiet and create a dilemma for the Union. Flexible integration is accepted as an appropriate solution for the integration versus enlargement dilemma. in this paper; the terminology concerning the flexibility has been explained as a fırst step. Then the evolution of the flexibility within the integratian process of the European Union since the Treaty of Rame has been elaborated. The essenlial subject focused on this paper is to determine the flexibility dauses within the Amsterdam Treaty and the investigated subject is the implementation of the flexibility under the existing circurnstances.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :