Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği temel haklar şartı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın amacı, hazırlık süreci, içeriği ve hukuki bağlayıcılığı ele alınacaktır. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin bir temel haklar kataloğuna gereksinimi bulunup bulunmadığı ve Şart'ın Avrupa Birliği Anayasasının temelini teşkil edip etmeyeceği gibi çeşitli sorunlara değinilecektir. Konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle Avrupa 'Birliği çerçevesinde temel hak korumasının gelişimine kısaca değinilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the purpose, preparation process, content and legal binding of the Charter of Fundamental Rights of the European Union are dealt with. in this regard, some questions whether the European Union needs a catalogue of fundamental nghts, and whether the Charter constitutes . the basis of the European Union Constitution will be mentioned. For more appropnate understanding of the subject, the development of the protection of fundamental right, will firstly be examined within the framework of the EU.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :