Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği genelleştirilmiş tercihler sistemi'nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin avrupa birliği'ne ihracatları üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birlii),i'ne ihracatları üzerıne etkilerini ortaya koymakt!r. Çalışmanın ilk bölümünde, Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin temel özelikleri incelenmiştir. ikinci bölümde, Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birlii),i'ne ihracatları üzerine etkilerini araştıran çalışmalann sonuçlanna yer verilmiştir. Son bölümde ise Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği'ne ihracatlan üzerine etkileri ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to determine the effeets of the European Union Generalised System of Preferences OnlA the exports of the Ieast developed and develaping countries to the European Union. In the fırst part of the paper. basic prineiples of the European Union Generalised System of Preferences were examined. In the second part, conclusions of the studies which are dealing with the effects of the European Union Generalised System of Preferences onto the exports of the least developed and developing countries to the European Union were presented. In the last part, a general assessment concerning the effects of the European Union Generalised System of Preferences onto the exports of the least developed and develaping eountries to the European Union was done.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :