Yıl 2004, Cilt: 1 Sayı : 16 Sayfalar 191 - 228 2004-06-01
Divriği Hamamları
Yıldıray ÖZBEK
13 261

Öz trenDivriği ilçe merkezinde bugün için biri kullanılır durumda üç hamam bulunmaktadır. Bu makalede üç hamamın plân ve fotoğraflarla tanımları yapılarak, seyahatname, mahkeme kayıtları, tahrir defterleri ve vakfiyeler gibi tarihi belgeler de dikkate alınıp tarihlendirilecektir. Sonuçta; Anadolu Türk hamam mimarisi içindeki yerleri değerlendirilmektedirThere are three baths at Divriği town in Sivas District, one of them are still being used. In this article these three baths will be described with plans and photographs, and dated regarding to historical documents such as travellers’ notes, court records of the Ottoman (şeriyye sicilleri), waqfiyya, registration books. At the end, their places in the architecture of Turkish Anatolian baths will be evaluated

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2004


Makalenin Yazarları
Yıldıray ÖZBEK