Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği bölgeler komitesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Avrupa Birlıği. uluslar üstü nitelIkte bir siyasal yapılanmadır. Bu siyasal yapılanmanın ışleyişınde üye ulus-devletler belırleyici bır ağırlığa sahiptır. Avrupa Birliğı, üye ulus-devletlerin yanı sıra, kurucu antlaşmalarında yerellik ilkesine atıf yaparak ulus-altı birimlerı de göl. ardı etmediğini onaya koymaktadır. Lye devletlerın yaklaşık dönte üçünün federalibölgeli bir yapıya ya da geniş yetkilerle dnnatılmış yerel yönetımlere sahip olmasının bırliğin ulus-altı bırimleri dikkate almasında kuşkusuz payı vardır. Ulus-altı birimlerin Birlık içindeki temsılı Bölgeler Komitesi yoluyla sağlanmaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimleri temsıl eden Bolgeler Knmltesi, Avrupa Parlamentosu. Konsey ve Komite ıle birlikte danışma organı olarak Avrupa Birliği karar mekanizmasında yer almaktadır. Bu çalışmada öncelıkle Bölgeler Komitesınin oluşumuna giden tarihsel sürece değinilmektedir. Daha sonra komitenın kuruluşu, ışleyişı. yetkileri, Komitede görüş ve kararların nasıl alındığı anlatılmaktadır. Sonuç bölümunde ise Komiteye ılışkin genel değerlendırme yapılmaktadır

Özet İngilizce :

Although the European Union is a supra-national organizatıon, member nation-states have decisive influence on Europen Union's decion-makıng process, the EU's founding treaties also recognize su b-national authorities. Thıs is not surprı7.lng given that extensive powers reside at the regiona! or local level in about three-quaners of the member states. Local and regional authorities are represented in the European Union by the Comminee of the Regions. The Commınee of the Regıons is an advisory body to the European Parlıament, the Councıl of the European Union. and the European Commissıon. In this role. the Comminee of Regions InterJects local and regional issues into the EC decısion-making process.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :