YATIRIM DUYURULARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Şirketler tarafından yapılan yatırım duyuruları, pay getirilerini etkileme potansiyeline sahip faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, demir-çelik sektöründeki firmaların yatırım duyurularının, pay getirileri üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören demir-çelik sektöründeki 7 şirketin 2005 ve 2015 yılları arasındaki döneme ait 23 adet yatırım duyurusu incelenmiştir. Çalışmada, olay çalışması yönteminden yararlanılmış ve yatırım duyurusu gününden önceki ve sonraki 5 günlük dönem olay penceresi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, demir-çelik şirketlerinin yatırım duyurularının pay getirilerinde anormal getiriye neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca, pay getirilerinin yatırım duyuruları öncesinde arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Borsa İstanbul’un yarı kuvvetli formda etkin olmadığını ortaya koymuştur

INVESTIGATING THE EFFECT OF INVESTMENT ANNOUNCEMENTSON STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM IRON AND STEELINDUSTRY

Investment announcements made by the companies are among the factors that have a potential to impact stock returns. The aim of this study is to investigate whether investment announcements affect stock returns in the iron and steel industry. A total of 7 Borsa İstanbul companies that made 23 investment announcements during the 2005 and 2015 period are included in the sample. Event study method is applied and for each announcement; the +/- 5 trading days are used as event window. Findings suggest that the investment announcements of the iron-steel companies initiate abnormal returns. Moreover, stock returns seem to increase prior to investment announcements. Results imply that Borsa Istanbul is not semi-strongly efficient