Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap milliyetçiliği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
714
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi Arap dünyasında 20. yüzyılın başlarından itibaren ciddi şekilde yaşanmaya başlanan sorunlar günümüzde de devam etmektedir. Elbette bu sorunların Arap milliyetçiliği ekseninde değerlendirilmesinin ayn bir anlamı vardır. Zira, 19. yüzyılın revaçta akımı olan milliyetçiliğin Arap topraklarına nüfuzu, günümüze dek sürecek olan sorunların kaynağında yer almaktadır. Bu açıdan çalışmanın, tarihsel süreç içinde Arap milliyetçiliği ve bugün itibariyle konumunun belirlenmesi temel amacına yöneldiği söylenmelidir. Bugün itibariyle üç temel sorun mevcuttur: Filistin Sorunu, Islam ve Batılılaşma. Ilk nesil Arap milliyetçilerinin öngördüğü Islami temel kuraUara dayanma gerekliliğinin hangi boyutta olacağı, daha doğrusu radikal veya reformist yaklaşımlann hangisinin galcbe çalacağı, hem Batılılaşma sorunu ilc ilgilidir, hem de Arap milliyetçiliğinin gelecekteki konumunu belirlemesi açısından önemlidir. Filistin konusu da aynı derecede etkili bir sorun olarak çözüm beklemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As is well known the Arab World has becn facing serious problcms since the beginning of the 20th century. It is important to note that these problems should be assessed in conjuction with the concept of Arab nationalism. The aim of this papcr is to examine the historical evolution of the Arab nationalism and to indicate its significance in relation to the evenls occurred in the Arabian Peninsula. There are three main issues with which the Arab World has to deal in this century: Islam, the Palestine Qucstion and the concept of Westernisation. The first generation of Arab nationalisis argued that the idea of nationalism had to be in compliance with the basic principles of Islam. The view which wilI be taken in relation to Islam, whether fundamental or creative, will determine what the Arab nationalism reaUy means. In the same vein, the development with regard to the Palestine issue wiII also be effcetiveon the future of Arab nationalism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :