Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Annan planı ve federal yasaları çerçevesinde doğu akdeniz deniz yetki alanları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniversitesi işletme ve Ekonomi Fakültesi1
Görüntülenme :
630
DOI :
Özet Türkçe :

24 Nisan 2004'te Kıbrıs'm kuzey ve güneyindc iki ayrı referanduma sunulmuş olan Annan Planı'nın kurulmasm! öngördüğü Birleşik Kıbrıs Cumhiriyeti'nin federal yasalarının bir bölümü, doğu Akdenİz bölgesindeki deniz yetki alanlarının geleceğini de yakından ilgilendirmckteydi. Annan Planı son dönemde uluslararası toplum ve Türk tıırafınea Kıbrıs'taki olası birçözümün tek kabul edilebilir zemini olarak göıüldüğünden, bölge ülkelerinin kıta sahanlığı, karasuları4, münhasır ekonomik bölgesi ve denizde arama kunai'ma gibİ deniz yetki alanlarına etki yapacak bu düzenlemelerin detaylı şekilde açıklığa kavuşturulması yararlı olacaktır. Bu ana amaçla hazırlanmış olan makale, bu konularda başlangıçta Kıbrıs Rum tarafınca sunulan yasa taslaklarında olumlu anlamda değişiklikler elde edilebildiğini; bu konuda yeni devletin yapacağı olası yasal ve idari düzenlemelerde Kıbrıslı Türk yctkililerin etkin söz hakkma sahip olabileceğini; ancak Kıbrıs Rum deniz ticaret filosunun mevcut gücü karşısında Kıbrıs Türk kurucu devleti denizciliğinin ve limanlarının özelolarak desteklenmesine yönelik düzenlemelerin elde edilemediğini vurgulamaktadır.

Özet İngilizce :

Cenain provisions of the federal laws of the pi'oposed United Cyprus Republic, were mainly related with the future of maritime areas of the Eastem Mediterranean region. lt is necessary to explain in detail tlıese regulations wlıich were very crucialfor conlinental shell', territorial waters, exclusive economic zoıies and seaırch and rescue issues of neighboring states, sinee it is aecepted by the international community and Turkish side that the Annan Plan is the unique aeeeptable basis for a future Cyprus sertlement. This article argues that a considerable number of positive amendments for the Turkish Cypriot sidc have been achieved with regard to the Grek Cypri06t maritime aıreas draft federal laws. Moı'eover, it maintains that the efkcrive participation of the Turkish Cypriot authorİties is required for the promulgation of legislation and aıdministrative regulaıtions on these issues.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :