Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasanın hak telli yorumu ve anayasa yargısı

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Anayasa yargısının demokratik meşruluğu tartışmalıdır. Anayasa yargısının meşru olduğu görüşü yasaların anayasaya aykırı olamayacağı ilkesine dayanmaktadır; ancak bir yasanın anayasa aykırı olup olmadığı yorum yoluyla anlaşılabilir. Anayasa mahkemelerinin yorumunun ise yasama organların yorumundan daha bilimsel olduğu iddia edilemez. Bu görüşe göre her ikisi de doğru da olabilir yanlış da. Bu yazıda bu görüş eleştirilmekte ve eğer Anayasa özgürlükleri temel alan bir yolla yorumlanırsa anayasa yargısının demokrasinin ayrılmaz bir parçası haline geleceği belirtilmektedir. Özgürlükleri temel alan yorumdan önce yorumun dürüstlük ilkesine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu savlarla birlikte anayasa mahkemelerinin siyasete müdahalelerine neden olan iptal davalarının ve anayasa aykırılıkla doğrudan bağlantısı olmayan diğer yetkilerinin ve görevlerinin kaldırılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bunlar yerine hak ve özgürlükleri zedelenen bireylerin doğrudan anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmelerinin sağlanması gerektiği iddia edilmiştir. Amaç anayasa mahkemelerinin hak ve özgürlükler dışında aktivist tutumdan vazgeçip kendi kendilerini sınırlama gibi bir tutuma girmelerini sağlamaktır.

Özet İngilizce :

The democratic legitimacy of the judicial review (constitutional review of the legislation) is controversial. Legitimacy of the judicial review is based on the principle of the supremacy of the Constitution, i.e. the laws cannot be contrary to the constitution. However whether the law is contrary to the Constitution can only be understood by interpreting the constitution. Those who are against the judicial review assert that no one can claim that the interpretation of the constitutional court is more scientific than the interpretation of the legislative organ. Both of them can be right or wrong. The article criticizes the above argument, and argues that if the interpretation of the constitution is made by the right-based approach then constitutional review will be indispensable for the democratic system. On the other hand, the interpretation should also be made according to the principle of integrity. With these arguments the article asserts that the right to apply for annulment action to the constitutional courts and the other powers which are not directly related to the power of the judicial review should be abolished. Instead of these powers individuals claiming to be the victim of a violation of the rights set forth in the constitution should be able to apply to the constitutional court directly. The aim is to discourage the judges of the constitutional court from activist behaviors. Instead of activism we must try to install the attitude of the judicial self-restraint.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :