Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa mahkemesi kararlarında hak arama özgürlüğü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen "hak arama özgürlüğü" konusuna yaklaşımı incelenmiştir. Hak arama özgürlüğünün kapsamının belirlenmesinde, Anayasa Mahkemesi' nin 1961 ve 1982 Anayasası dönemlerinde verdiği kararlar göz önüne alınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nce, "bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemi" şeklinde tarif edilen hak arama özgürlüğü, hukuk devletinin başlıca ölçütlerinden, demokrasinin en çağdaş gereklerinden ve vazgeçpmez koşullarından biri olarak kararlara yansımıştır. Anayasa Mahkemesi genelolarak, hak arama özgürlüğünü geniş bir çerçeveden ele almıştır. Böylece, hak arama özgürlüğünün kullanımını sınırlayan düzenlemeler, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Ancak, hak arama özgürlüğünün kullanımını açıkça sınırlayan bir takım yasal düzenlemelerin, yerindelik denetimi yoluyla, Anayasa'ya uygun bulunduğu da görülmektedir. Söz konusu yaklaşımşekli, hak arama özgürlüğünün sınırlanması sonucunu doğurmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the Constitutional Court's approach to the concept of "freedam to claim righıs" as provided by Artide 36 of the Turkish Constitution. The Constitutional Court's decisions, by reference to the 1961 and the 1982 Constitution, are taken as examples to define the concept of freedam to daim rights. Accôrding to the Court, freedam to daim rights may be defined as seeking justice by individuals, to obtain what is just and fair for the individual and a contemporary way to eliminate unfaimess. it may justly be said the concept has been employed in the decisions to proof that it is one of the most remarkably elements of democracy in where rule of law is applied and it is one of the unavoidable elements of democracy. The Court, in general, interpreters the concept widely. Therefore, legal rules that conflict with the concept are revoked. However, same legal rules that apparently conflict with the concept have not been revoked. The Court decided that they have not been in conflict with the Constitution. Such an approach has inevitably resulted in the limitation of the concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :