Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amerika'ın ikinci irak müdahalesinin uluslararası hukuk ve türkiye'in bu savaşa katılımının türk anayasa hukuku açısından bir değerlendirmesi ya da haklı savaşın haksızlığı üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Westfalische Wilhelms-Universilal Münsler Inslilul tür Polilikwissenschaft1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

ABD ve müttefiklerinin 20 Mart 2003'te başlattığı ikinci Irak saldırısı 2003'ün Mayıs ayında resmen sona ermiş olsa da, bu saldırının Birleşmiş Miııetler hukuk düzeninde ve uluslararası dış politikada neden olduğu tartışmalar ve sorunlar halen varlığını sürdürmektedir. BM hukuk sisteminin genel şiddet yasağına aykırı biçimde, ne BM Anlaşması'nın 42. ne de 51. maddesine dayanılarak meşru sayılabilecek bu savaş, ABD'nin 2002 yılında ilan ettiği yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin bir parçası olarak görülmelidir. Irak'taki işgal yönetimi önümüzdeki dönemde sona erse ve Irak meşru bir siyasal iktidara kavuşsa da, BM'nin çatısı altındaki uluslararası hukuk düzeninin köşetaşlarının tekrar yerine konması ve bu türden ihlaııerin nasıl önüne geçilebileceğinin tartışılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Özet İngilizce :

Despite the fact that the war on Iraq waged by the United States of America and its Aııies officiaııy ended in May 2003 the discussions and problems caused by this war within the legal system of the United Nations continue. The war on Iraq could neither be legitimized by Artiele 42 nor by Artiele 5 ı of the UNCharter. Thus, this war broke the general rule prohibiting the use of armed forces against a state within the UN system. However, the impact of the "National Security Strategy" of the USA declared in September 2002 on this development is undeniable. Even if the Occupying Powers in Iraq will transmit the political power to the legitimized Iraqi representatives in the foııowing months, there is a huge need to discuss the legal system of the United Nations and possible sanctions for such iııegitimate wars in the future.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :