Yıl 2004, Cilt: 1 Sayı : 16 Sayfalar 103 - 119 2004-06-01
Öğretmenlerin Geliştirilmesi ve Etkili Öğretmen Davranışları
Niyazi CAN
23 261

Öz trenBireylerin eğitimi, gelişimi ve etkililiği kimi zaman birbirlerinin yerlerine kullanılan, karıştırılan kavramlardır. Özellikle geliştirme ve etkililik ilişkisinin öğretmenler açısından incelenmesini amaçlayan bu araştırma, tarama yöntemiyle yapılmıştır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taranarak sağlanan veriler amaçlar yönünde analiz edilmiş ve bulgular ortaya konulmuştur. Hizmet içi eğitim, çalışanın mevcut işlerini daha iyi yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlarken gelişim, kişiyi gelecekteki işlere de hazırlamaya çalışır. Eğitim, çalışanın işini daha iyi yapabilmesi için performansını geliştirmesidir. Gelişim, eğitimden daha genel olup süreklilik içinde, çalışanın tüm boyutlarıyla geliştirilmesine yönelik öğrenme fırsatlarını içerir. Hem gelişimin hem de eğitimin amacı performans yetersizliklerini azaltmak ve üretkenlik oranını yükseltmektir. Öğretmenin performansının artması ve üretkenliğinin yükselmesi, etkililiğinin göstergelerindendir. Mesleki ve kişisel nitelikleriyle geliştirilmiş öğretmen, etkili öğretmen davranışlarını sergileyerek etkili sınıf yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu nedenlerle öğretmenin geliştirilmesi çabaları, onun etkili öğretmen davranışlarını ortaya koymasına odaklanmalıdırThe education, progress and effectiveness of the individuals are concepts mixed and used for each other. This study which especially aimed to find the relationship between progress and effectiveness from the side of the teachers is done by using research and survey technique. Local and foreigner sources about the subject were found and analysed through the aim and the invensions are given. Inservice training aims to give the knowledge, skill and behaviour which are necessary for the employers to do their work better; also, progress tries to prepare the individual for the future. Education is necessary for the employers for better performance. Progress is more general than education. It gives the opportunity of learning in all aspects and also it is continual. Both education and progress aim to minimize lack of sufficient qualifications and maximize productivity. Better performance and productivity of a teacher is the evidence of effectiveness. A teacher who is educated through professional and personal capacity would show effective teacher manner and this ewould provide effective class management. Because of this, teacher progress should give chance to show effective teacher qualities.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2004


Makalenin Yazarları
Niyazi CAN