Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Althusser. ideoloji ve iletişimin dayanılmaz ağırlığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Ideolojiyle ilgili çalışmalarda Althusser önemli bir yer tutar. Althusser'siz ideoloji yazılamaz. O'na göre ideoloji tüm varoluş nedenini yaşam pratiğinden almaktadır ve yaşananın bir kopyası daha doğrusu aynasıdır. Ideoloji toplumun maddi bir pratiği olması nedeniyle her şeyi, herkesi kavramakta ve bu durum ona özel bir yer kazandırmaktadır. Althusser'e göre ideoloji her yerdedir. O bir ortamı ifade eder. Althusser medya ile ilgili herhangi bir çalışma yapmamış olmasına karşın iletişim, medya ya da söylem analizlerinde onun sorduğu sorularla yola çıkmak ve haberi onun örgüsü içinde irdelemek, çok değerli ve geçerli sonuçlar doğuracaktır. Anglo-Amerikan pragmatizminin bu kadar hırpalamasına karşın Althusser hala ayaktadır. Althusser'i sık sık yeniden düşünmek, yeniden yazmak çok yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Althusser occupies an important place in studies concemed with ideology. Ideology without Althusser cannot be taught and written. According to Althusser, ideology takes its whole reason for existence from practice of life and is a copy of, in fad, mirror of being !ived. Because ideology is the material practice of life, it covers everything and everybody and this situation places it in a speciaI position. Thus, ideology is omnipresent. It represents a milieu. News as its practice should be studied separately because of its tie with ideology. Altough Althusser didn't do any media study, starting with the questions in media analysts, or, discourse analysis, he asked and investigating the news from his perspeetive will provide very invaluable and valid results in the analysis of media or news. Althusser still remains on his foot as compared to the blight situation of Anglo-American pragmatism. It would be valuable to ponder and write often about Althusser

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :