Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aihs\'in 10. maddesi çerçevesinde siddet unsuru içeren ifade: güneydoğu davalarından örnekler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

llu çalışma, AIHS'nin IO.maddesi çerçevesinde şiddet unsuru içeren ifadelerin konu alındığı kimi Güneydoğu Davalarını ele almaktadır Güneydoğu Davaları, AİHM'nin geliştirdiği içtihadın geneli bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir Bu davalar, daha sonra tekrar ıekrar başvurulan kaynak olma nitelıği taşınuşlardır: ayrıca söz konusu davalar, ifade özgürlüğü bakımından hem Türkiye'nin ve AİHM'nın konuya bakış açılarının, hem de bir ulusal mahkeme ile ulusal sınırları aşan bir mabkemenin düşünce ve karar sistematiklerindeki olası farklılıkların görülmesi açısından da önem teşkıl etmektedirler Çalışma, incelenen davalar eşliğinde hir yandan AİHM'nin şiddet unsuru içeren ifadeleri değerlendirirken uyguladığı yöntemi, benimsediği yaklaşımı ve geliştirdiği içtihadı konu edinmekte, bir yandan da bu yöntemin ve yaklaşımın tutarlı olarak tüm davalara yansıtılıp yansıtılmadığına, yansıtılmıyar ise bunun nedenlerı ne değinmektedir

Özet İngilizce :

This article comprises the expressions which eontain element of violence within the frame of the article 10 of ECnHR (European Convention on Human Rights), under the light of the seleeted Southeastern Cases. These cases constitute considerable place regarding the general jurisprudence developed by the Cnurt, and alsa carry the quality of being source applied repeatedly. In addition, cases analysed, have the feature of displaying boıh the perspectıves of Turkeyand ECHR (European Court of Human Rights), (lnd the differences beıween ıhe reasoning of a national court and an internationalone. On the one hand, the article examines the methodology, approach and the developed opinion of the Court by evaiuating the cases, on the other hand, it inspects the renection of these methodologyand approach on the cases.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :