Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 21 Sayfalar 339 - 348 2006-12-01
TEACHING PROFESSION ACCORDING TO MUSTAFA SÂTI
Mustafa Satı Bey’e Göre Öğretmenlik Mesleği
Mustafa ŞANAL
17 261

In this study Mustafa Sati Bey 's ideas on teaching profession were analyzed. Mustafa Sati Bey, who has a unique position in the Turkish education history due to his teaching and administration struggles during the II Constitutional Period, dealt largely with the issues such as the characteristics of teaching profession and the qualities a teacher should have .in analyzing Mustafa Sati Bey's ideas on teaching profession, It is observed that some of his ideas on this issue are still relevant for today 's education system
II Meşrutiyet döneminde yapmış olduğu öğretim ve yönetim görevleriyle Türk eğitim tarihi sayfalarında eşsiz bir yer edinen Mustafa Sâtı Bey, yazmış olduğu eserlerde ve makalelerde eğitimci yönü gereği öğretmenlik mesleğinin nitelikleri ve bir öğretmende bulunması gereken temel özelliklerin neler olması yönündeki fikirlere geniş ölçüde yer vermeye çalışmıştır. Bu çalışmada da Mustafa Sâtı Bey'in öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerine yer verilmeye çalışılmıştır. Mustafa Sâtı Bey'in öğretmenlik mesleğinin özelliklerine ilişkin fikirlerinin bir kısmının günümüz eğitim sisteminde de hala geçerli olduğu gözlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Alıcıgüzel, İ.( 1979). İlk ve Orta Dereceli Okul/arda Öğretim, İnkılâp ve Aka Ki- tapevleri, İstanbul.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Mustafa ŞANAL