Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A-tipi yatırım fonu performansının değerlendirilmesi ve performans devamlılık analizi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı2
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal varlık yöneticilerinin önemli bir böliJmü piyasa ve birbirleri ile rekabet içerisindedir. Bu ba~lamda, fonların hangi düzeyde performansa sahip oldu~u ve buna paralelolarak gösterilen performans devamlılık durumları son zamanlarda rasyonel yatınmctlar ile tiJm piyasa aktörlerinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2001-2002 döneminde Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren A-tipi karma hisse senedi fonlannın performansının zamanlama ile seçicilik kriterleri bağlamında değerlendirilerek, performans devamlılığının incelenmesidir. Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda, genelolarak fonların belirlenen gösterge portföylerin üzerinde performans sergiledikleri belirlenmiştir. Ancak, ekonomide yaşanan 2000-2001 dönemindeki finansal krizler neticesinde fonların performans devamlılığına tam anlamıyla sahip olmadıkları da ıespit edilmiştir. Sonuçıa, TiJrkiye yatınm fonu sektörünün gelişimi için yeni kaynaklara, reel sektör yaıınmıarına ve ekonomik güven ortamına ihtiyacı olduğu diJşünülmekle birlikıe, ekonomik gündemde bulunan yeniden yapı lanma ve sürdürillebilir bir ekonomik gelişim programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların hir sonucu olarak; Türkiye Sermaye Piyasalarına olan yerli ve yabancı kurumsal yalırımcıların güveninin artması beklenmekte olup, gelişmekte olan Türkiye sermaye piyasalarının yatınm fonlarının performanslarına olumlu şekilde yansıyabileceği ve beraberinde fonların güçlü performans devamlılığına sahip olabileceği deiıerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Portfolio managers are always eompeting with both the market and each others. Therefore the performance of ponfolio is an important criterion. In this study, Turkish equiıy muıual funds are analyzed in terms of performance, market ıiming and asseı selection. With regard ıo the fund performance it is found thaı in general most of ıhe funds perform above a benchmark. However due lo lhe financial crises in ıhe 2000. 200 i period, muıual funds were not able ıo suslain ıheir performance in lhe said period. In order for mutual funds ıo grow new funds are needed, the economic performance of the counıry needs lo be suslained and ıhe markel participanı boıh domestie and international, must have a trust in the country's economic proüspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :