Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparative analysis of turkish and german managers’ personal values

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın temel amacı Türk ve Alman yöneticilerin bireysel değerleri arasında farklılıklar olup olmadığının karşılaştırmalı olarak tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında Türkiye ve Almanya’da orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin değerlerini belirlemek üzere Schwartz’ın (1992) geliştirdiği evrensel değer ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada örneklem grubunun sınırlı olması nedeniyle verilere öncelikle t testi uygulanarak, Türk ve Alman yöneticilerin kişisel değerleri arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. t testi neticesinde her bir değer bazında iki ülke yöneticilerinin sahip oldukları değerler açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analiz neticesinde mevcut çalışmadan elde edilen en önemli bulgu Türk ve Alman yöneticilerin evrensel nitelikteki değerler açısından farklılıklarının olmadığı, ancak yaşamsal değerler açısından farklılıklarının olduğu şeklindedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of the study is to identify whether there are differences between Turkish and German managers’ individual values using a comparative method. In the study, a universal value scale developed by Schwartz (1992), was used to identify values of managers employed in medium and small-scale enterprises in Turkey and Germany. A t test was applied to the collected data so that differences between Turkish and German managers’ personal values could be attained. A t test showed that there is a meaningful difference between values held by managers from the two countries on the basis of each value.The primary finding achieved as a result of the analysis in this study is that there is no difference between Turkish and German managers’ in terms of universal values but vital values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :