Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

22, yasama dönemi'nin (2002-2007) ardından, yasama bağışıklıkları konusu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Yasama bağışıklıkları, 1982 Anayasası’nın kabulünden bugüne tartışılan bir konudur. Parlamento üyelerine tanınan bağışıklıkların amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarını yerine getirirken herhangi bir baskı altında kalmalarını önlemektir. Bağışıklıklar, Batı demokrasilerinin tümünde anayasal ya da yasal düzenlemelere konu olmuştur. Bu ülkeler, bağışıklıkların asıl amacına, yani parlamento üyelerinin baskı altında kalmadan ve yasama etkinliği sırasında bir engelle karşılaşmadan, görevlerini özgürce yerine getirebilmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmıştır. Türkiye’deki sorun, kürsü dokunulmazlığı olarak da adlandırılan ve Batı’da neredeyse mutlak olan sorumsuzluk tam sağlanamazken, çok sınırlı olması gereken dokunulmazlığın gereğinden fazla tanınmış olmasıdır. Bu durum da, yasa karşısında eşitlik ilkesinden verilen, kamu yararını da aşan bir ödün olması bakımından haklı olarak eleştirilmektedir. İşte Türkiye’de, Anayasa’nın 83. maddesine yönelik yapılacak bir anayasa değişikliği, gereğinden fazla kalın olan dokunulmazlık zırhının törpülenmesi ve sorumsuzluğun da tam olarak sağlanması amaçlarına yönelik olmalıdır.

Özet İngilizce :

Parliamentary privileges has been a matter for discussion as of the adoption of 1982 Constitution. The reason why members of the Parliament have been equipped with privileges is to make sure that deputies are not under any kind of pressure while they execute legislative tasks. Immunity has been a subject of constitutional or legal regulations in all the Western democracies. These countries introduced regulations to serve the essential purpose of immunities, which is to make sure that members of the parliament fulfill their duties freely without any pressure and obstacles during legislative activity. The problem in Turkey is that irresponsibility and is almost absolute in the West could not be fully furnished whereas immunity that should be strictly limited has been exceedingly conferred upon members of the Parliament. Such a case is being rightfully criticized since it is compromising the principle of equality in a way that goes beyond public good. Thus, a constitutional amendment that is to be introduced into article 83 of the Constitution in Turkey should serve the purposes of chipping down the exceedingly thick immunity shield and full furnishing of irresponsibility

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :