Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1986-1991 dönemi türkiye grevlerinin bir analizi:hazard modeli yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Bu ampirik çalışma 1986-1991 yılları arasındaki Türkiye'deki grevlerin bir analizini yapmaktadır. Analizde ekonomik çalışmalarda yeni bir yaklaşım olarak kabul edilen hazard modeli yaklaşlIIU kullanılmıştır. Çalışma grev süresi ile greve katılan işçi sayısı arasında negatif bir ilişki bulmuştur. ııgili dönemde ortaya çıkan grevler greve katılan işçi sayısına göre küçük orta ve büyük grevler olarak alt kategorilere ayrılmış ve bu grevlerin üstel hazard fonksiyonu ile temsil edilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç devam etmekte olan bir grevin sona erme olasılığının grevin kaç gün sürdüğünden bağımsız olduğuna ifade etmektedir. Bununla birlikte küçük grevlerin ortalama olarak büyük grevlerden iki kat daha uzun sürdüğü sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This empirical study analyzes the strikes occurred d uring the period of 1986-1991. The hazard model approach, a relatively new approach in econometrics, is used in this study. The study finds a significant relationship between the length of strikes and the number of workers at the outset of the strikes. Strikes are divided into three categories, namely smaIl, medium, and large strikes, based on the number of workers involved. The exponential hazard fits best for all three types of strikes. This result shows that the process of strikes is memoryless. The implication of an exponential hazard is that probability of a strike ends in a short time, given that the strike stilI continues is the same for strikes that have different lengths. The study also finds that the mean duration of large strikes are expected to be as much as two times highcr than that of smaIl strikes. Some policy implications of the results are also discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :