Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1946-50 arası dönemde müfrit muhafazakar demokratlar ve türk demokrasisinin almış olduğu biçim

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, dönemin matbuatında adına "Müfrit Muhafazakar Demokratlar" denilen ve Temmuz 1948'de dönemin üçüncü büyük siyasal partisi Millet Partisi'ni kuran bir takım siyasetçilerin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve özellikle Demokrat Parti'ye (DP) karşı beliren siyasal mücadeleleri ve söylemleri incelenmiştir. Bunların ortak özellikleri, DP Kurucularının demokrasi ve hürriyet söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ve bu haliyle de Kurucuların inönü ile anlaşarak ") 946 ruhu"nu baltaladıkları yolundaki iddialarıdır. Özellikle dönemin "hürriyeı" söyleminin sorunlu yönüne temas edilecek ve DP'nin tüm "demokrasi" ve "hürriyet" söylemine karşın daha muhalefet yıllarında bile ne kadar otoriter ve baskıcı bir parti olduğu gerçeğine değinilip, DP'den sonra gelen tüm merkez sağ partilerinin meşruiyetlerini dayandırmaya çalıştıkları "1946 ruhu"nun ne kadar gerçeğe tekahül edip etmediği sorgulanacaktır.

Özet İngilizce :

In this artiele, the anti-RPP (the Republican People's Party = Cumhuriyet Halk Partisi) and anti-DP (the Demoerat Party= Demokrat Parti) struggles and slatements of those Turkish politicians, who were called as "Extremist Conservative Demoerats" and who established the Nation Party, the third biggest party of that time, are analysed. The common feature of these poliıicians was their e1aims that the pro-demoeracy and profreedom statements of the DP's founders were not genuine and ıhat these DP members, in cooperation with Presiden! İnönü, undermined "the spirit of 1946". In the artiele, the problematic aspect of that era's perception of freedom will be studied and it will be underlined that, in spite of its "pro-democracy and "pro-freedom" standing, the DP had been an authoritarian and repressiye party to a great extenı even in the period when it was in opposition. Thus, at the end, the genuinity of "the spirit of 1946", on which the successive central rightist parties tried to base their legltımacy, will he questioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :