İktidarın Dinsellik Temsili: Dinsel İktidar Kurumu Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Alevilik Temsili

Öz Temsil kavramı, toplum içerisindeki siyasal bir bölünmeyi ifade eden yöneten ve yönetilenler arasındaki mesafenin bir sonucu olarak görülmektedir. Bu kavramı dinsel alan içerisindeki siyasal süreçlerin bir ürünü olarak ele alacak olan çalışma, bu alanda yöneten konumunda bulunanların dini nasıl tanımlayıp, hangi süreçlerin ürünü olarak ortaya çıkardıklarını ve bu vesileyle onu nasıl temsil ettiklerini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı (Diyanet) Türkiye’de kurumsallaşmış dinsel iktidar organı olarak tanımlayan çalışma kapsamında onun Aleviliği nasıl temsil ettiğinden bahsedilecektir. Bundan dolayı, bu Alevilik temsilinin Diyanet ve günümüz Alevi otoriteleri ile arasında ortaya çıkardığı gerilimin siyasal yansımaları ele alınmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu temsilini kendini net bir şekilde gösterdiği Diyanet Aylık Dergi’nin 1992 Ocak-Şubat sayıları ile dönemin Alevi otoritelerinin bu dergiye cevaben kaleme aldıkları çalışmalara odaklanılmaktadır. İlgili dergiyi ve Alevi otoritelerin kitap, makale ve röportajlarının metin analizini gerçekleştiren çalışma; deformasyondan, manipülasyona kadar pek çok sürecin kurumsal iktidar ve Alevi otoriteler arasındaki bu siyasal mücadeleye damgasını vurduğunu göstermeyi denemektedir.

Kaynakça

Referans 1Abéles, Marc (2012), Devletin Antropolojisi, (Ankara: Dipnot Yayınları) (çev. Nazlı Ökten).