İdari Gözetim Altına Alınan Yabancıların Elektronik ve İletişim Cihazlarının İncelenmesine İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi

Öz 7196 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında, YUKK’un 57. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş, bu fıkra ile idarî gözetim altına alınan yabancıların elektronik ve iletişim cihazlarının incelenmesi düzenlenmiştir. Türk yabancılar hukukunda ilk defa düzenlenen bir yöntem olan cihaz incelemesi, yabancının vatandaşlığının (uyrukluğunun) tespit edilmesi amacıyla yapılacaktır. Hükmün uygulanma alanı içerisinde kalan kişiler, yalnızca sınır dışı edilmek üzere idarî gözetim altına alınan yabancılardır. Hükmün öngördüğü yöntem ile incelenebilecek eşya da “elektronik ve iletişim cihazı” olarak tanımlanmıştır. Hüküm, yöntemin uygulanması kararını vermeye yetkili mercii belirlememiş, diğer yandan bu yöntemin icrasının nasıl ve hangi görevlilerce gerçekleştirileceğini de düzenlememiştir. Bu hususların, öncelikle mevzuattaki diğer hükümlerden yararlanılarak tespit edilmesi ayrıca idarenin düzenleyici işlemleri ile de düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili mevzuatın kullanılması ya da idarenin düzenleyici işlemleri ile çözülemeyecek olduğunu düşündüğümüz önemli sorun, Anayasanın 13. ve 20. maddelerinin yeterince dikkate alınmaması ve bunlara aykırı sonuçların ortaya çıkarılmasıdır.

Kaynakça

Referans 1Arslan Öncü, Gülay (2011), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı(İstanbul: Beta Yayınevi).