DAĞITIM KANALLARINDA SUNULAN KANAL DESTEK FAALİYETLERİ: BEYAZ EŞYA VE GIDA ÜRÜNLERİ DAĞITIM KANALLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Öz Kanal destek faaliyetleri bu çalışmada yedi temel başlık altında (iletişim, eğitim, lojistik, fiyat, tutundurma, genel ve tüketici destekleri) incelenmektedir. Kanallarda sunulan destek faaliyetlerinin düzeyini belirlemek amacıyla saha araştırması yapılmış, bu araştırma sektörel ve aracı türleri açısından farklılık olup olmadığının karşılaştırılabilmesi açısından beyaz eşya ile gıda ürünleri sektöründeki toplam ellibeş bayi, toptancı ve perakendeci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bilgilerin analizi sonucunda beyaz eşya sektöründe verilen destek düzeyinin gıda ürünlerinden daha yüksek olduğu. beyaz eşya sektöründe en üst düzeyde sunulan destek faaliyetinin tüketiciye ilişkin destekler, buna karşı gıda ürünleri sektöründe en üst düzeyde sunulan destek faaliyetlerinin ise aracı türlerine göre farklılaştığı ve bunların tüketici desteği, genel destekler ve tutundurma destekleri olduğu belirlenmiştir. Sektörel farklılıkların anlamlılığının testi sonucunda iletişim ve eğitim destekleri açısından sektörler arasında anlamlı farklılık bulunmuş, diğer destek türlerindeki farklılığın anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

ANDERSON, Erin/WEITZ, Barton (1992), "The Use of Pledges to Build And sustain Commitment in Distribution Channels," Journalaf Marketing Research, Vol:XXIX, February, 18-34.

BARBER, Clifford 5. /TIET JE, Brian C. (2004), "A Distribution services Approach for Developing Effective Competitive strategies Against "Big Box" Retailers," Journalaf Retailing and Consumer Services, Vol. 11.

BENOY, Joseph W./GARDNER, John T./THACH, 5haronIVERNON, Frances (1995), "How Industrial Distributors View Distributor-5upplier Partnership Arrangements," Industrial Marketing Management, Vol. 24.

BETANCOURT, Roger R./GAUT5CHI, David A. (1998), Distribution 5ervice an Economic Power in a Channel," Jaurnal of Retaiting, Vol. 74, No. 1.

ETGAR, Michael (1977), "Channel Environment and Channel leadership," Journal of Marketing Research, Vol: XIV, February, 69-76.

FAWCETT, 5tanley E./COOPER, M. Bixby (1998), "logistics Performance Measurement and Customer 5uccess," Industrial Marketing Management, 27: 341-357.

GEY5KEN5, Inge/5TEENKAMP, Jan-Benedict E.M./KUMAR, Nırmalya (1999), "A Meta.Analysis of 5atisfaction in Marketing Channel Relationships," Journal of Marketing Researeh, Vol. 36.

GIlLlAND, David ı. (2004), "Designing Channel Incentives to Overcome Reseller Rejection," Industrial Marketing Management, Vol. 33.

GOFFIN, Keith (1999), "Customer 5upport; A Cross.lndustry 5tudy of Distribution Channels and 5trategies," Internatianal Journal of Physieal Distribution & Logisties Management, Vol. 29, No. 6.

i5LAMOGlU, A.H. (1999), Pazarlama Yönetim; Stratejik ve Global Yaklaşım (istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.).

J05EPH, W.Benoy/GARDNER, John T./THACH, SharonIVERNON, Frances (1995), "How Industrial Distributors View Distributor-Supplier Partnership Arrangements," Industrial Marketing Management, 24: 27-36.

LANCIONI, Richard/GRA5HOF, John (1997), "Phsical Distribution Organization And Information Systems Development: Their Status Among American Business Firms," International Journal of Phsical Distribution&Logisties Management, Vol: 27, No: 5/6: 265-273.

lLOYD, Stuart A. Hanmer (1996), "Relationship Appraisal: A Route to Improved Reseller Channel Performance," Industrial Marketing Management, 25: 173-185.

lOOMBA, Arvinder P.S. (1998), "Product Distribution And Service Support 5trategy Linkages An Empirical Validation," International Journal of Physical Distribution&Logistics Management, Vol:28, No:2: 143-161.

lU5CH, Robert F./O'BRIEN, Matthew/SINDHAV, Birud (2003), "The Critical Role of Trust in Obtaining Retailer Support For A Supplier's 5trategic Organization al Change," Journal of Retailing, 79: 249-258.

MAGRATH, Alan J./ HARDY, Kenneth G. (1989), "Gearing Manufacturer Support Programs to Distributors," Industrial Marketing Management, 18: 239-244.

MAGRATH, Alan J./ HARDY, Kenneth G. (1992), "Manufacturer 5ervices for Distributors," Industrial Marketing Management, Vol. 21.

MEHTA, Rajiv/DUBINSKY, Alan J./ANDERSON, Rolph E. (2002), Marketing Channel Management and Sales Manager," Industrial Marketing Management, Vol. 31.

MOHR, Jakki/NEVIN, John R. (1990), "Communication 5trategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective," Journal of Marketing, October: 36-50.

oıuÇ, Mehmet (1989), "Dağıtım," Pazarıama Dünyası, 5ayl:13. PA5WAN, Audhesh K. (2003), "Channet 5upport Avtivities and Perceived Goal Orientation: An Exploration in the Indian Market," Asia Pacifie Jaurnal of Marketing and Logisties, Vol.15, No. 4.

PASWAN, Audhesh K./YOUNG, Joyce A. (1999), "An Exploratory Examination of The Relationship Between Channel 5upport Mechanisms And Relational Norms in an International Context," The Journal of Business&Jndustrial Marketing, Vol: 14, ISS:5/6: 445-459.

RODRIGUEZ, Ignacio R.D.B. / AGUDO, Jesus C. /GUTIERREZ, Hector S.M. (2006), "Determinants of Economic And Social Satisfaction in Manufacturer.Distributor Relationships," Industrial Marketing Management, 35: 666-675.

TEK, Ö.B. (1999), Pazarlama Ilkeleri Global ve Yönetimsel Yaklaşım (istanbul: Beta Basım Yayım).

YÜKSELEN, Cemal (2003), Pazarlama Ilkeler- Yönetim (Ankara: Detay Yayıncılık).

79836 21318

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

E-TİCARET ENGELLERİNİN E-TİCARET KULLANMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE'DEKİ İHRACATÇI KOBİ'LER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Murat ALTINTAŞ, Füsun ÇINAR ALTINTAŞ, Tuncer TOKOL

TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİSİ (1987-2003 VAR, ETKİ-TEPKİ ANALİZİ, VARYANS AYRIŞTIRMASI)

Salih BARIŞIK, Ferdi KESİKOĞLU

Kitap İncelemesi: Şeref İba, Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda)

Hamit EŞEN

DAĞITIM KANALLARINDA SUNULAN KANAL DESTEK FAALİYETLERİ: BEYAZ EŞYA VE GIDA ÜRÜNLERİ DAĞITIM KANALLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Şükrü YAPRAKLI, M. YILMAZ

DURAĞAN OLMAYAN TALEP VARSAYIMI ALTINDA "TEDARİK DÖNEMİ" POLİTİKASININ MALİYET PERFORMANSI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet CAN, Ayşegül TAŞ

"KIBRIS TÜRKÜ" VE "TÜRKİYELİ" AYRIMI BAĞLAMINDA İŞYERİNDE YILDIRMA "KKTC'deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma"

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU

Kitap İncelemesi: Abuzer Pınar, Maliye Politikası: Teori ve Uygulama

Ferhat EMİL

AVRUPA BİRLİĞİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ'NİN AZ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACATLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Elif UÇKAN DAĞDEMİR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GETİRİ VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ VE ÖNRAPORLANMASI

Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ UYARLAMA VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

H. BASIM, Harun ŞEŞEN