Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 53 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyḫ adī’siz yezidîlik: yezidîlerin adī b. musāfir algısında yaşanan farklılaşmalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniv. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
798
DOI :
Özet Türkçe :

Hızlı kültür değişmelerinin, kapalı toplum yapısına sahip dini toplulukları derinden sarstığı ve onları ciddi bir kimlik ve aidiyet kriziyle karşı karşıya bıraktığı bir vakıadır. Bunun en canlı örneklerinden biri Yezidîlik'tir. Kapalı toplumdan açık topluma geçiş sürecinde Yezidîler arasında, geleneğe yönelik yeni yaklaşımlar ve arayışlar ortaya çıkmıştır. Bu makale, söz konusu arayışları Yezidîlik'in kurucusu olarak kabul edilen Şeyḫ Adī örneği üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, ikisi Kuzey Irak'ta ikisi de Almanya'da yaşayan dört Yezidî ile yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz değerlendirmeler bize çağdaş Yezidîlerin Şeyḫ Adī'ye dair yaklaşımlarındaki farklılaşmayı tesbit etme ve bunları 'göz ardı etme,' 'sorgulama' ve 'dışlama' şeklinde üç başlık altında tahlil ete imkânı vermiştir. Bu yaklaşımların ne anlam ifade ettiğinin anlaşılabilmesi için de Şeyḫ Adī'nin tarihsel kişiliği ve Yezidî inancı içerisindeki yeri ve konumu hakkında kısa bir değerlendirme sunulmuştur.

Özet İngilizce :

It is a fact that rapid cultural changes deeply shake the closed religious communities and lead them to a crisis with respect to their sense of belonging. One of the most vivid examples of this is the Yezidi community. In the course of moving from closed society to open society, they found themselves in quest of new ways, and there thus appeared new approaches to their traditions. This article aims to illustrate such quests through the example of attitudes towards Adī b. Musāfir, who is considered to be founder of the Yezidi religion. To that end, we made unstructured interviews with four Yezidis, two of whom live in Northern Iraq and the other two in Germany. Data obtained from these interviewees have made it possible for us to observe and examine the differentiation in the attitudes of contemporary Yezidis towards Shaykh Adī under three headings: conscious neglecting, questioning, and ostracizing. And in order to make sense of these approaches, a preamble is offered concerning the historical personality of Shaykh Adī and his place in the Yezidi faith.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :