Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 53 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güneydoğu medreselerinde eğitim-öğretim faaliyetleri: mardin örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniv. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

Medreseler İslam kültürünü ve eğitimini taşımada önemli rol üstlenmişler ve tarihsel süreçte topluma önemli katkılar sağlamışlardır. Resmi olarak yasaklanan medreselerin resmi olmayan fiili uzantıları halen varlığını korumaktadır. Türkiye'nin Güneydoğu'sunda da bu tarz medreseler birer gayr-ı resmi eğitim kurumu olarak belli bir işleyiş çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu makalede Güneydoğu medreseleri, Mardin örneğinden hareketle, eğitim faaliyetleri ve müfredatı açısından incelenmiştir. Bu çerçevede söz konusu şehirdeki medreselerde faaliyet gösteren eğitimciler ve öğrencilerle yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular makalede sistematik olarak tahlil edilmeye çalışılmıştır. Güneydoğudaki medreselerin eski medrese geleneğinin kısmen biçim değiştirmiş bir uzantısı olduğu gerçeğinden hareketle, makalenin giriş kısmında tarihsel arka plana ilişkin ilgili genel bir değerlendirme sunulmuş, sonuç kısmında ise Güneydoğu medreseleriyle Osmanlı medreseleri arasındaki farklar tablo halinde ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Madrasas have undertaken a very important role of carrying Islamic culture and education throughout history and have contributed a lot to society. Madrasas, which have been officially banned, still continue their training activities as unofficial educational institutions, despite slight differences in their contents. Today most of them operate in the southeastern region of Turkey. In this research, the so-called southeastern madrasas are analyzed in terms of their curricular and other educational activities with special reference to the city of Mardin taken as a case study. Data to be analyzed in this article were obtained from the instructors and students of these institutions through semi-structured and unstructured interviews. Due to the fact that the southeastern madrasas could be seen as a modified continuation of the old madrasa tradition, we have presented at the beginning a brief review about the Ottoman madrasas. Reader will also see a list of differences between the southeastern and the Ottoman madrasas at the end.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :