Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatılı ilköğretim bölge okullarında eğitim ortamlarının fiziksel/mekânsal değişkenleri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Program Geliştirme Bölümü 1, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada disiplinlerarası bir yaklaşımla; Eğitimbilim, Çevresel Psikoloji ve Mimarlık alanlarının kuramsal boyutları ortak bir paydada buluşturulmuştur. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; doküman analizi yöntemi ile YİBO'larda bulunması gereken mekânlar ve öğrencilerin hangi iç ve dış mekânlarda en çok zaman geçirdikleri saptanmıştır. İkinci aşamada, belirlenen mekânlara ait "Fiziksel/mekânsal koşul memnuniyet anketi" çalışma grubuna uygulanmıştır. Veriler, SPSS16.0 paket programında Ki-Kare tekniği ile analiz edilerek; YİBO'lara ait fiziksel/mekânsal koşulların genel sorunları ve bu sorunların hangi YİBO'larda daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Üçüncü aşamada, belirlenen YİBO'larda, saptanan sorunların nedenlerine ilişkin "odak grup görüşmeleri" ve "mekanik gözlemler" yapılmıştır. Veri analizi, QSR Nvivo 8 programıyla yapılmıştır. YİBO öğrencilerinin, fiziksel/mekânsal koşullara ilişkin memnuniyet/memnuniyetsizlik düzeyleri ve ilgili sorunların nedenleri belirlenmiştir; daha etkili eğitim ortamlarının hazırlanması için öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study with the interdisciplinary approach, theoretical aspects of Educational Science, Environmental Psychology and Architecture have been met on a common denominator. The study has been conducted in three stages. In the first stage, through document analysis, the spaces that must be present in Regional Primary Boarding Schools (RPBS) and in what indoor and outdoor spaces the students spend most of their time have been determined. In the second stage, the instrument of "Physical/spatial conditions satisfaction questionnaire" has been applied to the universe of the study. Data has been analyzed with the chi-square technique in SPSS16.0 package program and the general problems of the physical/spatial conditions pertaining to RPBSs and in what RPBSs these problems have been observed more have been determined. In the third stage, "focus group interviews" and "mechanical observations" concerning the reasons of the specified problems have been performed in determined RPBSs. Data analysis has been performed with the QSR Nvivo 8 program. Satisfaction/dissatisfaction levels of the students of RPBS concerning physical/spatial conditions and the reasons of the related problems have been determined. Suggestions have been offered to prepare more effective educational environments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :