Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü University1
Görüntülenme :
739
DOI :
Özet Türkçe :

In this research, the impact of group counseling integreated with creative drama on the level of shyness is analaysed. In this research, split-plot design including pre-test and post-test of the control group is employed. Upon completion of the group program applied with experimental group and conrol group is applied as post-test, the shyness scale adapted by Güngör (2001). The group program designed to solve the shyness problem is developed by researcher. The program is integrated with creative drama techniques and based on cognitive-behavioral approach, wich include role-playing, dramatizing and improvisation. In this research, split-plot design including pre-test and post-test of the conrol group is employed. The result showed that the program‟s effect of shyness levels reducing has increasingly continued. As the results are taken, considered and discussed as sufficient proofs for the effectivenes of the group program coping with shyness.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırmada, yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu (split-plot) desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni deney grubunda uygulanan programdır. Bağımlı değişkeni ise öğrencilerin utangaçlık düzeyidir. Araştırmada Göngör (2001) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan utangaçlık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş utangaçlık programı, ağırlıklı olarak bilişsel-davranışcı yaklaşımı temel alarak, yaratıcı dramanın rol oynama, dramatizasyon, doğaçlama vb. tekniklerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Grupların utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını ve bu farkın uzun süreli olup olmadığını, belirlemek amacıyla split-plot analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular deney grubunda yer alan öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla utangaçlık düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığı ve bu azalmanın olumlu etkisinin uzun süreli olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar literatür ışığında tartışılarak, öneriler sunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :