Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the effects of constructivist approach and traditional approach on students’ understanding of “The Work, Power, Energy and Simple Machines” topics were studied. It was studied whether there was a statistically significant difference in cognitive and affective level between the experimental group to whom constructivist approach was applied, and the control group to whom traditional approach was applied in the learning of energy topics with interdisciplinary quality. The research was based on pre-test – posttest quasi-experimental design with control group. Participants were 68 7th grade students. The research was done on the second term of 2004-2005 education year. Before and after the study, the students were given science attitude scale and “The Work, Power, Energy and Simple Machines” achievement test. According to the pre-tests, there wasn’t a statistically significant difference between the science achievement and attitudes of the students, but after the study it was determined that there were statistically significant differences on the cognitive and affective levels in favor of the experiment group.

Özet İngilizce :

Çalışmada, öğrencilerin ‘İş, Güç, Enerji ve Basit Makineler’ konularını anlamaları üzerine yapılandırmacı yaklaşım ile geleneksel yaklaşımın etkileri ortaya konulmaktadır. Disiplinler arası bir nitelik taşıyan enerji konularının öğrenilmesinde yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı deney grubu ile geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu arasında bilişsel ve duyuşsal düzeylerde anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 2004-2005 öğretim yılının ikinci döneminde yapılan araştırmaya 68 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere öğretimden önce ve sonra Fen dersine yönelik tutum ölçeği ile ‘İş, Güç, Enerji ve Basit Makineler’ başarı testi uygulanmıştır. Uygulanan ön testler doğrultusunda, öğrencilerin Fen başarıları ve tutumları arasında başlangıçta anlamlı bir fark olmadığı, öğretimden sonra ise bilişsel ve duyuşsal düzeylerde deney grubunun lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :