Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı:eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DEU Buca Education Faculty1, Department of Education Sciences2, İzmir3
Görüntülenme :
1314
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk ve orta öğretim programlarında yapısal bir değişime gitmesi, Türkiye’deki eğitim ve bilim çevrelerinde yapılandırmacı kuram, aktif öğrenme ve alternatif değerlendirme gibi konulara duyulan ilgiyi artırmıştır. 2005-2006 öğretim yılında yürürlüğe giren yeni programda alternatif değerlendirme uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Birçok yazar, aktif öğrenme yöntemlerinin alternatif değerlendirme uygulamalarıyla birlikte ele alınırsa amaçlarına ulaşabileceğini öne sürmektedir. Bu makalenin temel amacı yapılandırmacı kuram ile öğrenme ve değerlendirme arasındaki ilişkileri incelemek ayrıca, ortaya çıkan yöntemlerden öz, akran, ortak ve portfolyo değerlendirmeyi kavramsal açıdan tartışarak, uygulayıcıların çıkarsamalar yapabilmeleri için araştırmalarda ulaşılan olumlu ve olumsuz sonuçları saptamaktır

Özet İngilizce :

Since the Ministry of National Education started the structural changes in the primary and secondary education curricula, there has been a growing interest towards constructivist learning philosophy, constructivist theory and active learning in educational and scientific environments in Turkey. Alternative assessment practices have an important place in the new curricula, which went into effect in 2005-2006 academic year. Many authors suggest that objectives for active learning method could only be attained if they were used together with alternative assessment practices. There are many writers who suggest that objectives for active learning method could only be reached if they were used together with alternative assessment activities. The principal aim of this study is to analyze the relations between constructivism and learning and assessment and also to discuss theoretically portfolio assessment and peer-self-co-assessment approaches that have emerged, and additionally to determine the positive and negative results stated in related studies, so that practitioners could draw some deductions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :