Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil sınıflarında anadilin yeri

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

There are various opinions about using students‟ mother tongue in foreign language classes. While most of the foreign language teaching methods suggest that only the target language should be used in foreign language classes, the others suggest that mother tongue can aid in the teaching of modern foreign languages. The recent studies on the subject reveal that a judicious and limited use of mother tongue is necessary and has a facilitating role in the teaching of modern foreign languages. The subject of this study is whether Turkish should be used in English langauge classes and the reasons for this. The views of foreign language teachers and students are taken. A total of 10 English language teachers and 148, 9th grade students participated in the study. The study was carried out by administering a questionnaire at the end of the second term of the academic year. The data obtained from the study show that most of the teachers and students are not against mother tongue, and that mother tongue contributes to language learning towards various aims and at different levels. As a result, it is suggested that being conscious about the subject and making use of the positive effects of the mother tongue is a better attitude than being totally against the use of mother tongue.

Özet İngilizce :

Yabancı dil sınıflarında öğrencilerin anadillerinin kullanılıp, kullanılmaması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Yabancı dil öğretim metotlarının birçoğu sınıf içerisinde sadece hedef dilin kullanılması gerektiği fikrini savunurken, diğerleri ise anadilin yabancı dil öğretimine katkıda bulunabileceği görüşünü savunmaktadır. Özellikle son yıllarda, konu hakkında yapılan araştırmalar bilinçli ve limitli anadil kullanımının yabancı dil öğretiminde gerekli ve kolaylaştırıcı bir rolü olduğu görüşünü ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Türkçe‟nin İngilizce derslerinde kullanılıp, kullanılmaması gerektiği ve bunun nedenleri konu edilerek yabancı dil öğretmenlerinin ve öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmaya toplam 10 İngilizce öğretmeni ve 148, 9. sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sonunda uygulanan bir anketle yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler öğretmen ve öğrencilerin çoğunluğunun anadil kullanımına karşı olmadıklarını, anadil kullanımının faklı hedefler doğrultusunda ve farklı seviyelerde yabancı dil öğrenimine katkıda bulunduğunu düşündüklerini bildirmişlerdir. Sonuç olarak, anadil kullanımına tamamen karşı bir tutum sergilemektense, konu hakkında bilinçli olunmasının ve belli durumlarda anadilin olumlu etkilerinden faydalanılmasının daha yerinde olacağı görüşü benimsenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :