Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil öğretiminde sorular, öğrenci cevapları ve öğretmen davranışları

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Sorular Aristo’nun zamanından beri eğitim araştırmalarına konu olmuştur. Eğitimcilerin birçoğu, soruların her türden eğitimin temelini oluşturduğu görüşüne katılmaktadır. Sorular üzerine yapılan araştırmalar zaman zaman soruların sınıflandırılması ile ilgilidir. Bu nedenle bu çalışmada soruların sınıflandırılmasına değinilecek ve farklı tipteki soruların öğrenci cevaplarını nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bunun yanı sıra, eğitim süreci içerisinde soruların merkezi yeri tartışılacak ve öğretmen davranışlarına değinilecektir. Ancak, soruların sınıflandırılması eğer farklı soru tipleri farklı dünyalara aitmiş gibi ele alınırsa yanlış anlaşılabilir. Oysa ki farklı tipteki sorular birbirlerine güçlü bir bağla bağlıdırlar ve birbirlerini tamamlarlar. Bu nedenle bu çalışma farklı soru tiplerinin birbirlerinin yedeği olarak değil, bir bütünün parçaları olduklarını göstermeyi hedef almaktadır. Çalışmada farklı soru tiplerinin farklı hedeflere hizmet ettikleri ve hiç bir soru tipinin bir diğerinden üstün olmadığı iddia edilmektedir. Son olarak ise, soru tipleri ile öğretmenlerin soru sorma davranışları arasında olası bir ilişki olduğu tartışılacaktır

Özet İngilizce :

Questions have been the subject of educational research since the time of Aristotle. Many, I believe, would agree with the assumption that questions are at the core of any educational process. Research on questioning focuses on question classification from time to time. Thus, this study will focus on question types in relation to their possible effects on student responses after briefly setting out the centrality of questions in the teaching process, as well as teachers’ questioning behaviours. The classification, however, might create a misunderstanding when different question types are seen as belonging to different worlds rather than being inextricably linked and as complementary of each other. Therefore this study aims to demonstrate that different question types should not be seen as the exception of each other but as parts of a whole. It will be argued that different question types serve different purposes, and that no question type is superior to the other. Finally, it will be argued that there is possibly a relation between the type of the question and the teachers’ questioning behaviour.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :