Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web tabanlı probleme dayalı öğrenmeye ilişkin öğrenci tutumları

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, web tabanlı gerçekleştirilen Probleme Dayalı Öğrenme süreci sonunda öğrenci tutumlarını belirlemektir. Araştırmada tek grup sontest deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nde öğrenim gören 30 birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubu öğrencilerine 7 hafta boyunca Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımı ile ders işlenmiştir. Deneysel işlem sonunda Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Tutum Ölçeği uygulanarak gerekli veriler elde edilmiştir. Öğrencilerin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme sürecine ilişkin genel tutumları olumlu yönde yüksek çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to designate the students' attitudes at the end of the web mediated problem-based learning process. In research, one sample post-test experimental design was used. The study group consists of 30 students, educating in 2007-2008 education year spring semester and enrolled in the Primary Education department of Faculty of Education, Yüzüncü Yıl University. During the period of seven weeks, course committed to work group by Web Mediated Problem Based Learning. After the experimental process, Web Mediated Problem Based Learning Attitude Scale was applied to the students and necessary data was obtained. Students' general attitudes about the process of Web Mediated Problem Based Learning proved positively high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :