Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Ankara University1, Sakarya University2
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

The obsessive usage of internet results in internet addiction is subjected in this study. Students who received the computer lesson on the internet have been investigated whether their addiction level changed according to gender, department, and time that they spend on the internet and their socio economic level. The research results showed that male students’ level of internet addiction (LIA) was higher than female students’. It was also found that the LIA for those who spent more than 8 hours on the internet was higher than those who spent less than 8 hours in a week. It was found that there was a great significant difference among departments but students’ socio-economic status didn’t have a significant effect on their LIA.

Özet İngilizce :

İnternetin aşırı kullanımının bir sonucu olan internet bağımlılığı, araştırmaya konu edilmiştir. Araştırmada, ―Bilgisayara Giriş‖ dersini internet üzerinden alan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, internete bağlı kalma saati ve sosyo ekonomik düzeylerine (SED) göre değişip değişmediği incelenmiştir. Cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; internet kullanım süresi yönünden haftada sekiz saatten fazla internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilere göre; öğrenim gördükleri bölümler açısından ele alındığında öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin anlamlı derecede farklı olduğu bulunmasına rağmen, öğrencilerin SED’lerinin ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :