Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 36 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin çevre duyarliliklarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
743
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin çevre duyarlılığına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 439 öğrenci ile yürütülmüştür. Yapılan bu araştırmada öğrencilerin bazı kişisel özelliklerinin (cinsiyet, yaş, devam ettikleri program ve sınıf) çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinde fark yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması yoluyla geliştirilen 24 soruluk anket kullanılmıştır. Bu anket aracılığıyla öğrencilerin, çevre duyarlılığı davranışlarına ve örgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin geçerliği için uzman görüşü alınmış ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerine göre örgün eğitim kurumlarında hava, su ve toprak kirliliği konusunda yeterli eğitimin verilmediği ve bazı kişisel özelliklere göre öğrencilerin çevre duyarlılıkları arasında fark olduğu araştırma sonuçları arasında yer almıştır.

Özet İngilizce :

This research was conducted among 439 students with the aim of identifying the ideas of the students in the Faculty of Educational Sciences in Ankara University about environmental sensitivity. In this study, the differences between the personal characteristics of these students, such as gender, age, department and class that he/she attended and their environmental sensitivity were examined. In the research, a questionnaire has a 24 guestion which was developed by reviewing the literature was used. The environmental sensitivity of the students and the ideas of the university students about the sufficiency of the environmental education in organized education were determined using this questionnaire. The study of validity and reliability of the questionnaire was performed and SPSS was used in the analysis of the data. According to the students' opinions, the fact that sufficient education as to air, water and soil pollution in organized (formal) educational associations is not given and that there are differences among the students' environmental awareness have taken place in the results of the research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :