Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 35 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencileri öğretim elemanlarinin başarisini değerlendirebilir mi?iikilemler ve problemler

Yazar kurumları :
Bilkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi (ÖÖED) üniversite düzeyinde bir eğitim kurumunun başarısının değerlendirilmesi alanında en yaygın ve etkin yöntemlerden birisidir (Seldin, 1984). ÖÖED yöntemi öğretim elemanlarının etkinliği konusunda öncelikli bir bilgi kaynağıdır ve bu bilgi eğitim kurumları tarafından hem “biçimlendirici” (formative-öğretim elemanının kendi performansını geliştirmesi) hem de “düzey belirleyici” (summative-öğretim elemanlarının bulundukları konumu korumaları, terfileri ve kıdemleri için) olarak kullanılabilir. Eğer bir üniversite sistemi profesyonel anlamda büyüyecek ise, ne değerlendirmeden kaçabilir ne de toplumun, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini yargılamadan kabullenmesini bekleyebilir. İnsan öğesi söz konusu olunca belirsizlik kaçınılmazdır. Bu bağlamda kullanılan yöntemin aşamalı olarak gözden geçirilmesi “güvenilirlik” ve “geçerlilik” sağlar (Centra, 1993). Birkaç yöntemin bir arada kullanılması ve bu yöntemlerden birinin ÖÖED olması daha sağlıklıdır

Özet İngilizce :

Student ratings are one of the most common and effective means of faculty evaluation (Seldin, 1984). Faculty evaluation systems can serve both formative and summative purposes and student evaluation serves as a first line source of data regarding the effectiveness of their instructors. If a university system is to grow professionally it cannot avoid evaluation nor can it hide in an Ivory Tower expecting society to accept proclaimed infallibility for instruction methods, techniques or good intent. Given the human equation there is an element of unpredictability. Through staged modifications of the system, reliability and validity can be achieved (Centra, 1993). When used in combination with other methods a high degree of reliability can be expected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :