Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’den bir profil: 11-13 yaş grubu matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir eleştirel düşünme ölçeği ve matematiksel eleştirel düşünme problemleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma grubu Türkiye’nin batısında yer alan bir büyük üniversiteden seçilmiştir. 227 matematik öğretmen adayı bu çalışmaya katılmıştır. Verilerin analizleri sonucunda, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri pozitif yönde fakat yeterince yüksek çıkmamıştır. Ayrıca eleştirel düşünme eğilim ölçeği sonuçları ve matematiksel eleştirel düşünme problemleri sonuçları bir uyum göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar dikkate alınarak, öğretmen adaylarının güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims at investigating critical thinking dispositions of elementary mathematics teacher candidates in Turkey. A critical thinking dispositions inventory and mathematical critical thinking problems were used as data collection tools. The study group was chosen from a large public university located in the West part of Turkey. 227 mathematics teacher candidates participated to this study. According to the analysis of the data, critical thinking dispositions of teacher candidates of elementary mathematics were positive but not high enough. Additionally, the results of CCTDI Inventory and the results of mathematical critical thinking problems are consistent. Based on this discussion and the results taken from the inventory, the mathematics teacher candidates’ weaknesses and strengths were drawn.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :