Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin ulusal hukuksal dayanakları

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
727
DOI :
Özet Türkçe :

Vocational and technical education is extremely important for a country to develop. This study was conducted in order to introduce and analyze the national legal grounds of vocational and technical education in Turkey. Thus, 1982 Constitution was examined firstly. Then the rules about vocational and technical education in National Education Basic Law (No. 1739) were investigated. Besides, Vocational Education Law (No. 3308), Vocational and Technical Education Regulation, Ministry of National Education Vocational and Technical Open Education School Regulation, Boarding and Scholar Apprentice Students in Apprenticeship Education Centers, Social Aids for These and Boardinghouse Regulation, Fund on Developing and Generalizing Apprenticeship, Vocational and Technical Education Regulation, and important circulars about vocational and technical education were analyzed. Vocational and technical education given in the level of both formal and non formal education and both in public and private institutions is arranged detailed in the related regulations. In order to improve and generalize vocational and technical education and find solutions to the problems of it, the regulations about it should be revised in a constant and realist way especially as taking into account data gathered from the researches on vocational and technical education.

Özet İngilizce :

Mesleki ve teknik eğitimin ülke kalkınmasında son derece önemli bir rolü vardır. Bu çalışma, Türkiye’de mesleki teknik eğitimin ulusal yasal dayanaklarını ortaya koymak ve analiz etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu doğrultuda önce 1982 Anayasası incelenmiş, daha sonra da Milli Eğitim Temel Kanunu’nda mesleki ve teknik eğitim ile ilgili hükümler irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca doğrudan mesleki ve teknik eğitimi düzenleyen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu Yönetmeliği, Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyon Yönetmeliği, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Yönetmeliği ve mesleki ve teknik eğitim ile ilgili önemli genelgeler ele alınmıştır. Sonuç olarak ilgili mevzuatta hem örgün hem de yaygın eğitim düzeyinde, hem resmi hem de özel kuruluşlarca verilebilecek mesleki ve teknik eğitim konusunun ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu eğitimin uygulama boyutunda yaşanan sorunların aşılabilmesi için mesleki ve teknik eğitim mevzuatının sürekli ve gerçekçi bir biçimde ve özellikle bu alan ile ilgili yürütülen bilimsel araştırmaların verileri doğrultusunda yenilenmesinde yarar vardır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :