Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkish children s cognitive representation of number in comparison to children in china, france, japan, korea, sweden, and united states

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Eğitim Bilimleri Fakültesi2, Cebeci3, Ankara4
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Cross-national studies demonstrate that the East Asian students are more successful relative to their Western counterparts in mathematics. In these studies, there are some evidences indicating the effect of East Asian numerical language on mathematical thinking, especially on cognitive representation of number and understanding of base-ten concepts. It is hypothesized that language characteristics on representing numerical concepts could be an important factor in East Asian students’ success. The aim of this study was to add Turkey, whose numerical language characteristics are between East Asian and Western language groups, to these research studies. According to our hypothesis, Turkish students are expected to perform at a level between East Asian and Western students. It was found that Turkish students performed slightly better than Western students, but much lower than all East Asian students in the study. So, it is concluded that language seems to be a minimal factor in mathematical thinking and learning. Also, when it is considered that Turkey is below all of these countries in cross-national test results such as TIMSS, PISA, it can be claimed that apart from language there might be other factors for mathematical performance cross-nationally.

Özet İngilizce :

Yapılan uluslararası araştırmalar Doğu Asyalı çocukların Amerikalı çocuklara göre matematikte daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu araştırmaların bazılarında Doğu Asya dillerinin çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişimine özellikle onluk taban sistemi ve bilişsel sayı temsiline olan etkisini gösteren deliller bulunmaktadır. Bu nedenle dilin sayısal kavramları temsil etme özelliklerinin Doğu Asyalı öğrencilerin matematik başarısında önemli bir etken olabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı; dil özellikleri Batı dilleri ve Doğu Asya dilleri arasında olan Türkçenin bu açıdan etkisini araştırmaktır. Eğer ileri sürülen hipotez doğru ise Türk çocukları Batı ve Doğu Asya dillerini konuşan çocukların arasında bir performans göstermelidir. Bulgular Türk çocuklarının Batı dillerini konuşanlardan çok az daha iyi performans gösterdiklerini ancak Uzakdoğulu çocukların çok gerisinde olduklarını göstermektedir. Dilin matematik öğrenmede minimal bir etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türk öğrencilerin PISA ve TIMSS gibi çalışmalarda çok alt sıralarda oldukları da düşünüldüğünde dilin yanında başka etkenlerin daha baskın olabileceği ileri sürülebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :