Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The organizational creativity perceptions of academic staff

Yazar kurumları :
Harran University Faculty of Education Department of Educational Sciences1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to investigate the organizational creativity perceptions of Harran University intructors at Individual, Administrative and Social dimensions, and also to determine if the perceptions of organizational creativity differentiates according to the participants’ instutions, academic units, duties, titles and genders. The Organizational Creativity Inventory was developed to collect data in the research. The target population of the research composed of 789 instructors. The research was conducted on a sample composed of 473 instructors. Results showed that the instructors experienced an “adequate level” of organizational creativity at Individual Dimension and a “medium level” of organizational creativity at Administrative and Social Dimensions. Furthermore, the research resulted that the instructors at vocational high schools experienced a higher level of organizational creativity than their counterparts in faculties and their colleagues working in Veterinary, Medicine and Agriculture faculties. Administrators, lecturers and males experienced a higher level of organizational creativity than instructors, researchers (Ph.D), and females.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, Harran Üniversitesi öğretim elemanlarının; bireysel, yönetsel ve toplumsal boyutlardaki örgütsel yaratıcılık algılarını belirlemek; ayrıca öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algılarının; görev yaptıkları kuruma, akademik birime, görevlerine, unvanlarına ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği geliştirilmiştir. Araştırmanın hedef evreni 789 kişiden oluşmaktadır. Araştırma, evrenden alınan ve 473 kişiden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algılarının Bireysel Boyutta “yeterli düzeyde”; Yönetsel ve Toplumsal boyutlarda ise “orta düzeyde” gerçekleştiğini göstermiştir. Sonuçlara göre ayrıca, meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının, fakültelerdeki öğretim elemanlarından; yine meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının, Veteriner, Tıp ve Ziraat fakültelerindeki meslektaşlarından; yöneticilerin, öğretim elemanı olanlardan; Öğretim Görevlilerin, Araştırma Görevlisi Dr. olanlardan ve erkek öğretim elemanlarının, kadın meslektaşlarından anlamlı şekilde daha yüksek örgütsel yaratıcılık algılarına sahip oldukları bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :