Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The cost of education: a study on the cost of education in the faculty of educational sciences at ankara university

Yazar kurumları :
Ankara University Institute of Education Sciences Dept. of Economics and Planning of Education 1, Ankara University Faculty of Educational Sciences Dept. of Educational Administration and Policy2
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

After the 1970’s, public sphere decreased depending on the constrains of public service have been reformed by the pressure of neo-liberal policies. Decreasing have emerged both in public expenditure and the opportunity to be involved in public education, especially in higher education. In this context, in this research it has been figured out that there is a decrease in the expenditure of higher education. By this study, how the impact of decreasing in public expenditure viewed at the faculty level, and at which level public expenditures were realized, the size of the cost that students have to endure in order to maintain their education, the effects of these costs on students’ maintaining their education and finally students’ opinions about opportunity cost has been displayed.

Özet İngilizce :

1970’li yıllardan sonra dünyada kapitalist ülkelerdeki mali krizle birlikte, kamusal olarak belirlenen alanların giderek daraldığı, bununla birlikte kamusal hizmetlerin sınırlarının neoliberal politikalar yardımıyla yeniden çizildiği görülmektedir. Bu gelişmeler, eğitimde, özellikle yükseköğretimde giderek kamusal harcamaların ve kamusal hizmetten yararlanma olanaklarının azalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda yükseköğretimde kamusal harcamalarda gerileme olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile kamusal harcamalardaki daralmanın etkilerinin bir fakülte düzeyinde nasıl yaşandığı, kamusal harcamaların hangi düzeyde gerçekleştiği, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmek için katlandıkları maliyetin boyutları ve bu maliyetlerin öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine olan etkileri, öğrencilerin fırsat maliyeti hakkındaki düşünceleri ortaya konmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :