Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasi düşünce akımları ve tarih ders programlarındaki düşünsel değişim

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Every government wants to provide education and teaching for new generation according to its own ideology. Education, especially history education, has important mission to find out these thought and take root of these thought. The changing of society has affected aspects in education, politics and social. However, the science of history has crucial role in order to bring up persons who appreciate the ideology of the administration of a country. In this study, we are researched into the aim of attract attention for intellectual changes between the years 1908-1930 and how political idea movements a role-played and affected on determination of secondary history curricula? How these events were transferred to history lesson curriculum was also studied. The study examined many sources, domestic and foreign sources, on pre-republic and post-republic documents such as books, journals, curriculum document and textbook. The Turkish History Thesis and then were not included in this study.The historical methodology, which includes study archive searching and review of literature, was used as a research method. The methodology also includes extensive library research whereby the researchers studied the archives on available materials on the subject matter.

Özet İngilizce :

Her iktidar, yeni nesle kendi savunduğu ideolojisine yönelik bir eğitim ve öğretim vermek, ona kendi damgasını vurmak ister. Böyle bir düşüncenin uyanmasında, beslenip kökleşmesinde eğitim, özellikle de tarih eğitimi önemli bir görev üstlenmektedir. Toplumun düşünce hayatındaki değişimler, siyasi ve sosyal hayat üzerinde etkili olduğu gibi eğitim hayatı üzerinde de etkili olmuştur. Tarih bilimi ise, bir ülke yönetiminin düşünce yapısına uygun bireyler yetiştirmek yolunda önemli bir yere sahiptir. Araştırmada, tarih programlarındaki düşünsel değişimlere dikkat çekmek amacıyla 1908–1930 yılları arasında siyasi düşünce akımlarının ortaöğretim tarih ders programlarının belirlenmesinde nasıl bir rol oynadığı ve etkinliğinin ne olduğu araştırılmıştır. Çalışma, cumhuriyet öncesi ve sonrası, kitap, süreli yayın, program ve ders kitabı gibi çok sayıda yerli ve yabancı kaynağın incelemesini kapsamaktadır. Araştırma kapsamına Türk Tarih Tezi ve sonrası alınmamıştır. Araştırma yöntemi olarak tarama modellerinden, literatür incelemesi ve arşiv taramasını içeren tarihi yöntem kullanılmıştır. Veriler belgesel taramanın genel tarama şekline yönelik olarak toplanmış, içeriğe yönelik bir çözümleme yapılmamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :