Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şan ve koro eğitimi programlarında kullanılan solfej metotları ve repertuarındaki ölçüler konusunda bir saptama ve model önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, şan ve koro Anasanat/Sanat dallarında solfej eğitimi kapsamında yer alan tartım öğretiminin içerik ve metodik açıdan yeterliğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, şan ve koro repertuarındaki ölçülerin, öğretim sırasında öğretilen ölçülerle örtüşüp örtüşmediğini saptamak ve bir model önerisinde bulunmaktır. Bu araştırmadaki verilerin toplanmasında, tarama yöntemi kullanılmıştır. Tez probleminin araştırılması sonucunda, solfej eğitimi içinde yer aldığı varsayılan tartım (ritm) eğitimi ve öğretimi boyutunun, ölçü açısından eksik olduğu saptanmıştır. Öğretilen ölçülerin, şan ve koro repertuarındaki ölçülerle yeterli derecede örtüşmemesinden doğan eksiklikleri tamamlamak için, bir solfej metodunun yazılması gerekliliği ve yazılacak bir metodun tartım eğitimi açısından içeriğine ilişkin öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main aim of the research is to determine whether the rhythm instruction within the scope of solfege education offered in vocal and choir-training programs is sufficient in terms of content and method; to determine if the rhythm patterns in vocal and choir repertoire correspond to rhythm instruction; and to present a model suggestion. In collecting data for this research, survey method is used and employed in three main titles. Answering the research question, it is concluded that the scope of rhythm instruction and education, of which the presence within solfege education is presumed, is lacking in terms of bar and rhythm patterns. In order to address their adequate overlapping between the instructed bars and those in vocal and choir repertoires, the need for a method addressing these deficiencies and suggestions concerning the content of a proposed method regarding rhythm education are provided.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :