Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik ölçme aracı uyarlama

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
962
DOI :
Özet Türkçe :

The exchange of knowledge and information is rapidly progressing and the intercultural interaction is gradually developing in these days. The psychological scales developed for a culture can also be used in different ones. Therefore, it must be answered that how appropriate in another culture the scale is?, how strong the psychometrics of scale (reliability and validity are)? and how accurately the scale reflects the psychological properties of new culture?. Adaptation is to translate the scale into another language and to search answers to these questions above. The aim of this study is to depict the adaptation process of psychological measurement scales, the projects of TIMMS, TIMMS-R, OECD/PISA, the reason of adaptation instead of developing a measurement scale, International Test Commision (ITC), ITC activities and test adaptation guide.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, bilgi hızla çoğalmakta ve kültürler arası etkileşim giderek artmaktadır. Bu etkileşimin bir yansıması da bir kültür için geliştirilen psikolojik ölçeklerin başka kültürlerde de kullanılmasıdır. Ölçeklerin farklı kültürlerde kullanılabilmesi için ölçeğin kullanılacağı yeni kültüre ne derece uygun olduğu, yeni kültürdeki psikometrik özelliklerinin (güvenirlik, geçerlik) ne derece yeterli olduğu, ölçeğin yeni kültürdeki psikolojik özellikleri ne derece iyi yansıttığı gibi bir takım sorulara yeterli yanıtların verilmesi gerekir. Ölçeğin çevirisinin farklı bir kültüre yapıldığı ve bu sorulara cevap arandığında, ölçek uyarlama sürecinden söz edilebilir. Bu çalışmada ölçme aracı uyarlama, TIMSS, TIMSS-R, OECD/PISA projeleri, “neden ölçek geliştirme yerine uyarlama?” sorusu, uyarlamanın aşamaları, Uluslararası Test Komisyonu (International Test Commission(ITC)) ve faaliyetleri, ITC’nin test uyarlama rehberine değinilmektedir. Çalışmanın, çeşetli alanlarda ölçek geliştirmeyi veya uyarlamayı planlayan araştırmacılara yol gösterici olacağı beklenmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :