Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Predictors of leadership effectiveness for turkish secondary school teachers

Yazar kurumları :
Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Department of1, University of South Australia, International Centre for Management & Organisational2, Learning Consortium Adelaide&
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to find out leadership behaviours of secondary school teachers in the classroom. For this purpose, 300 secondary school teachers were asked to complete Integrated Competing Values Framework (ICVF) questionnaire in order for us to explain leadership behaviour in this context. Repeated measures ANOVA and multiple regression analysis techniques were used in analysing the data. Multiple regression analysis revealed that the Deliverer, Developer and Broker were the strongest predictors of effectiveness. Furthermore, according to the results there was no gender differences found in the roles displayed. All six operational roles of the ICVF – Deliverer, Developer, Innovator, Broker, Monitor and Integrator– were displayed, with the Deliverer displayed significantly more than the Monitor.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı sınıf içinde ortaöğretim öğretmenlerinin liderlik davranışlarını incelemektir. Bu amaçla, Bütünleştirilmiş Rekabet Değerleri Çerçevesi (Integrated Competing Values Framework) ölçme aracı 300 ortaöğretim öğretmenine uygulanmıştır. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için ANOVA ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizinin sonucunda; Kurtarıcı, Geliştirici ve Girişimci boyutları en güçlü etkili liderlik belirleyicileri olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın bulgularına göre cinsiyete göre liderlik rollerinde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Araştırmada Bütünleştirilmiş Rekabet Değerleri Çerçevesi‟nin altı işlevsel rolü olan Kurtarıcı, Geliştirici, Yenilikçi, Girişimci, Gözlemci ve Bütünleştirici boyutları gösterilmiş, Kurtarıcı ile Gözlemci boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :