TÜRKİYE’DE YAŞAM BOYU KANSERE YAKALANMA RİSKİ

Öz Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önde gelen sağlık sorunlarından birtanesidir. Yaşlı nüfus oranının artması, gelişen teknoloji ve çevresel karsinojenlerletemasın artışına da bağlı olarak kanser sayısının progresif olarak artmaya devamedeceği tahmin edilmektedir.Kanser hastalığından insanları korumak için hastalığın nedenlerinin tespit edilmesininve bu doğrultuda kanser hastalığına karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesinin ülkegeleceği için büyük önemi bulunmaktadır. Ayrıca hastalığının mevcut durumununtespiti, geleceğe yönelik planlamalar yapılması açısından önem arz etmekte olup,geliştirilecek etkin önleme mekanizmalarıyla toplumda kanser görülme riskininazaltılabileceği öngörülmektedir.Kanserle mücadelenin multidisipliner bir yaklaşım ile sürdürülmesi büyüköneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşam boyu kansere yakalanma riskihesaplanmıştır. Belirli kanserlerde, bu riskler ayrıca hesaplanarak, başta hastalıklailgili bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması olmak üzere, sağlık hizmetlerininplanlanması ve sunumunda ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kaynakça

Boyle, P., & Levin, B. (ed.) (2008). “Dünya Kanser Raporu 2008”, Lyon: InternationalAgency for Research on Cancer.

Cancer Research UK. (2017, Haziran 17). “Lifetime Risk of Cancer” http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/risk/lifetimerisk#heading-One Source: cruk.org/cancerstats/ cs_lifetime_risk_2012 adresindenulaşılmıştır.

Cancer Research UK. (2014, Aralık 8). “Lifetime Risk of Cancer”, http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/cancer-stats-explained/statistics-terminology-explained#heading-Fourteen adresinden ulaşılmıştır.

Cancer Research UK. (2014, Aralık 8). “Lifetime Risk of Cancer”, http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/our-calculations-explained#heading-Seven adresinden ulaşılmıştır.

Day, N.E. (1987). “Cumulative Rates and Cumulative Risk” içinde, Muir, C. et al.Cancer Incidence in Five Continents. Volume V (IARC Scientifi c Publications No.88). Lyon: International Agency for Research on Cancer.

Eser, S. (2015). “Life time cumulative risks for cancers in Turkey”. Turkish Journalof Public Health, 13(2).

Esteve, J., Benhamou, & E., Raymond, L. (1994). “Descriptive Epidemiology (IARCScientifi c Publications No.128). Lyon: International Agency for Research on Cancer.Goldberg, I.D., Levin, M.L., Gerhardt, P.R., Handy V.H., & Cashman R.E. (1956).“The Probability of Developing Cancer”, Journal of the National Cancer Institute,V. 17: 155-173.

Haydaroğlu, A., Bölükbaşı, Y., & Özsaran, Z. (2007). “Ege Üniversitesi’nde KanserKayıt Analizleri”, Türk Onkoloji Dergisi, S.22(1), 22-28.

Lloyd T., Hounsome L., Mehay A., Mee S., Verne J., & Cooper A. (2015). “Lifetimerisk of being diagnosed with, or dying from, prostate cancer by major ethnic groupin England 2008–2010”, BMC Med. 2015 Jul 30;13:171. doi: 10.1186/s12916-015-0405-5.

Ng, AK, LaCasce, A., & Travis, L.B. (2011). “Long-Term Complications ofLymphoma and Its Treatment”. Journal of Clinical Oncology, V. 29, 1885-1892.

Sasieni, P.D., Shelton, J., Ormiston-Smith, N., Thomson, C.S., & Silcocks, P.B.(2011). “What is the Lifetime Risk of Developing Cancer?: The Effect of Adjustingfor Multiple Primaries”, British Journal of Cancer, 105, 460-465.

The World Bank. (2016, Aralık 21). http://data.worldbank.org/data-catalog/worlddevelopment-indicators adresinden ulaşılmıştır.

TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri. (2016). 17.06.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24572 adresinden ulaşılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2010). “Kanser Hastalığı Konusunun AraştırılarakAlınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraştırmasıKomisyonu Raporu”

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and AdvanceTables. Working Paper No. ESA/P/WP.241.

WHO Global Health Observatory (GHO) data, 09.06.2016 tarihinde http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/ adresinden ulaşılmıştır.