Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaögretim 11. sinif ögreticilerinin fiziksel degisim ve kimyasal bag iliskisini anlama seviyesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
773
DOI :
Özet Türkçe :

Making the distinction between physical and chemical changes depends largely upon whether students describe them via reorganization of particles and/or chemical bonds. Grounded in constructivist view of knowledge, the present study aimed to find out the ways in which Turkish students think about the relationship between physical changes and chemical bonding after receiving the conventional teaching. A questionnaire consisted of open ended questions was used as an assessment tool. It was distributed to 11th grade science students (n= 293). They completed the questionnaire right after their conventional teaching on chemical bonding. Questions presented a number of daily life issues concerning physical changes and then asked for explanations about the changes occur in chemical bonds of the matter under the physical transformation. Findings indicated that most of the students could spot the change as physical in nature. Yet, only the half could draw the link between transformations of matter and the changes in its chemical bonds. Findings also showed that most of the students used the reversibility criterion in order to distinguish between physical and chemical change and that the success of applying the criterion increased by the familiarity of the event.

Özet İngilizce :

Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişim kavramlarını ayırt edebilmeleri, maddede meydana gelen değişimi, maddenin yapı taşlarındaki organizasyon ve/veya maddenin kimyasal bağlarındaki değişim ile açıklayabilmelerine bağlıdır. Oluşturmacı (constructivist) öğrenme anlayışının yön verdiği bu araştırmada, müfredatın öngördüğü öğretimi almış öğrencilerin maddede meydana gelen fiziksel değişim ile kimyasal bağlar arasındaki ilişkiyi ne ölçüde kurabildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış, açık uçlu sorulardan oluşan anket araştırmanın veri toplama aracı olarak işlev görmüştür. Anket ortaöğretim 11. sınıf sayısal bölümü öğrencilerine (n= 293) uygulanmıştır. Sorularda öğrencilerden gündelik yaşamlarında sıkça karşılaştıkları fiziksel değişim geçiren bazı olaylar sunulmuş ve bu değişimleri maddenin kimyasal bağlarındaki değişim ile açıklamaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin büyük bölümünün soruda geçen olayın fiziksel bir değişme olduğunu fark edebildiğini ortaya koymuştur. Buna karşın bulgular, öğrencilerin yarıya yakın bir bölümünün maddedeki fiziksel değişimi kimyasal bağlardaki değişim ile doğru olarak ilişkilendiremediğini göstermiştir. Araştırma bulguları ayrıca öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişimi ayırt etmede geri dönüşümlülük kriterini kullandıklarını ve bu kriterin başarısının sözü edilen fiziksel olayın gündelik yaşamdan tanınma oranına bağlı olduğunu ortaya koymuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :