Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Opinions of special education teachers about teaching

Yazar kurumları :
Ministry of National Education1, Marmara University Faculty of Education2
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

The main purpose of this research is to state the opinions of special education teachers about teaching reading and writing to mentally retarded students. This research is designed descriptively. The participants of the research are 100 special education teachers. The data is received by a questionnaire prepared by the researcher. According to the findings, it is seemed that special education teachers don’t depend on only one method while teaching reading and writing but they especially use sound and sentence analysis methods. These methods are used for normally developed children. There is no method that is developed for mentally retarded children in Turkey. New methods that consider cognitive and learning features of mentally retarded children are needed.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın genel amacı, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma yazma öğretiminde kullandıkları yöntemlerle ilgili görüşlerini almaktır. Araştırma betimsel olarak desenlenmiştir. Araştırmada 100 özel eğitim öğretmeninin okuma yazma öğretiminde yer verdikleri ön koşul beceriler, öğretim yöntemleri, materyalleri, değerlendirme teknikleri ile öğretim sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri alınmıştır. Bulgulara göre, özel eğitim öğretmenlerinin okuma yazma öğretiminde tek bir yönteme bağlı kalmadıkları fakat ağırlıklı olarak ses ve cümle çözümleme yöntemlerini kullandıkları görülmüştür. Bu yöntemler normal gelişim gösteren çocuklara okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerdir. Türkiye’de zihin engelli çocuklar için kullanılan özel bir yöntem yoktur. Zihin engelli çocukların bilişsel ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak geliştirilmesi gereken yeni öğretim yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :