Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi sosyal davranış ölçeği-öğretmen formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dal
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Crick, Casas ve Mosher (1997) tarafından geliştirilmiş olan Preschool Social Behavior Scale- Teacher Form, (PSBS-TF) ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Veriler, Ankara'da okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş aralığındaki 110 kız, 118 erkek olmak üzere toplam 228 çocuğun sosyal davranışlarının 11 öğretmen tarafından değerlendirmesi sonucunda elde edilmiştir. Ölçeğin geçerliğini test etmede; kapsam geçerliği bağlamında uzman görüşü, yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, görünüş geçerliği ve özelliği bilinen grupların test puanları arasındaki farkın anlamlılığı yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise, her yaş grubu ve ölçeğin her bir boyutu için iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak, Okul Öncesi Sosyal Davranış ÖlçeğiÖğretmen Formu'nun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ait tüm bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tatmin edici niteliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the reliability and validity of the Preschool Behavior Scale - Teacher Form (PSBS-TF) originally developed by Crick, Casas and Mosher (1997). Data were collected through social behaviour assessment by 11 teachers of 228 preschoolers, 110 of whom are girls and 118 boys aged between 3 and 6 residing in Ankara. For validity issues, specifically for content validity the opinions of the experts were asked, for construct validity exploratory and confirmatory factor analysis, face validity and significance of test scores between groups with common features methods were used. Internal consistency coefficient for each age group and each subscale of the form and test-retest reliability coefficients were measured to test the reliability of the scale. The findings on the reliability and validity study display features at the satisfactory level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :