Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul psikolojik danışmanlarının rol ve işlevleri: yöneticiler ve psikolojik danışmanların görüşleri

Yazar kurumları :
Hacettepe University1, Morehead State University2
Görüntülenme :
1516
DOI :
Özet Türkçe :

Previous American and Turkish research has demonstrated that counselors and school administrators often have divergent attitudes and beliefs regarding the role and function of the school counselor. This study sought to investigate the perceived importance of 27 key elements of a guidance program by Turkish school counselors and administrators. Data were collected from 90 school administrators and 243 school counselors using the Counseling Opinion Questionnaire. Participants were selected from primary and secondary schools in seven Turkish cities (Ankara, Istanbul, Izmir, Samsun, Corum and Kayseri, & Yalova). Survey results for both groups were examined for significant differences and the findings are discussed.

Özet İngilizce :

ABD ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, okul psikolojik danışmanları ile yöneticilerin psikolojik danışmanın rol ve işlevleriyle ilgili farklı görüşlerde ve tutumlarda olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Türk okul psikolojik danışmanlarının ve yöneticilerinin, okul psikolojik danışmanların rol ve işlevlerini nasıl algıladıklarının yanı sıra, bu iki grubun psikolojik danışmanların zamanı nasıl kullandıklarına ilişkin algılarının ve psikolojik danışma ve rehberlik programlarının okulun misyonunu yerine getirmedeki önemini nasıl gördüklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Veriler, 90 okul yöneticisi ile 243 okul psikolojik danışmanından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşler Anketi aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcılar, yedi farklı şehirdeki ilk ve orta öğretim okullarında çalışmaktadırlar. Bulgulara göre yöneticiler okul rehberlik programlarına karşı psikolojik danışmanlardan daha olumlu bir tutum içindedirler. Bir diğer bulguya göre, psikolojik danışmanlar yönetsel görevlere fazla zaman ayırdıklarını ifade etmektedirler. Elde edilen bir diğer bulgu da yöneticiler ile psikolojik danışmanlar arasında, psikolojik danışma ve rehberlik programlarının okul misyonuna katkısı konusunda fark olmadığı, her iki grubun da olumlu düşündüğü doğrultusundadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :