Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ögretmenlerin ölçme-degerlendirme uygulamalari ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaögretim

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal University1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaöğretim kademesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları bakımından ve kendilerini bu alanda nasıl algıladıkları bakımından aralarında farklar olup olmadığını saptamaktır. Çalışma 2004 yazında ilköğretimde görevli 260 ve ortaöğretimde görevli 244 olmak üzere toplam 504 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 275 i kadın ve 227 si erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen 25 maddelik Likert tipi ölçme aracı veri toplamak için kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmenlerin önemli bir kısmının kendilerini bu alanda yetersiz algıladıklarını göstermiştir. İki öğretmen grubu arasında güvenirlik ve geçerliğe dair uygulamalar, soru düzeyleri ve program sürecine dönük alınan tedbirler bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat ilköğretim kademesindeki öğretmenlerin ortaöğretim kademesindeki öğretmenlere kıyasla kendilerini daha yeterli algıladıkları gözlemlenmiştir. İlköğretim öğretmenleri en sık çoktan seçmeli maddeleri kullanırken ortaöğretim öğretmenleri yazılı yoklamaları tercih etmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study aims to compare elementary and secondary school teachers in terms of their in class assessment activities and teacher perceptions toward their qualification levels related to measurement and evaluation knowledge and skills. Twenty-five item survey developed by the researcher was administered to 260 elementary and 244 secondary school teachers during summer of 2004. The result indicated that most of the teachers perceived themselves as unqualified in terms of measurement and evaluation applications. On the other hand, compare to secondary school teachers, elementary school teachers perceived themselves more qualified. Although most of elementary school teachers use multiple choice items most frequently, secondary school teachers prefer using essay tests most often than any other item type.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :