Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ögretmen adaylarinin ve ilkögretim okullarinda görev yapan uygulama ögretmenlerinin ögretmenlik uygulamasi etkinliklerine iliskin görüsleri

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

The basic aim of this research is to determine the opinion and proposal of supervising teachers and teacher candidates about activities of teaching practice in elementary education schools. This study is a kind of descriptive research. Research data are to gather by questionnaires that are developed by researchers in 2003 – 2004 school year second semester with 80 supervising teachers and 341 teacher candidates. Frequency and percentage are used in data analysis. Results of the research are; the cooperation between supervising teacher, teacher candidate and university member is not in a sufficient level; supervising teachers are not enough supportive in the period of developing materials and lesson plans and in addition to this, there is a meaningful difference between opinion of supervisor teachers and teacher candidates about practicing activities. According to the research findings, being made suggestions directed to development of the teaching practice process.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın genel amacı, uygulama öğretmenleri ile öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüş ve önerilerini belirlemektir. Çalışma, betimsel türde bir araştırmadır. Araştırma verileri, 80 uygulama öğretmeninden ve 341 öğretmen adayından, 2003-2004 öğretim yılının II. yarıyılında, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adayı, uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı arasındaki işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığı, uygulama öğretmenlerinin ders planları ve materyallerin geliştirilmesi sürecinde yeterince destek olmadıkları ve uygulama etkinliklerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, öğretmenlik uygulaması sürecinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :