Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
ZKU Ereğli Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı1, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi2
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert türü ölçek Amasya Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 464 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada toplanan veriler, değişkenlerin türüne göre tek faktörlü ANOVA ve bağımsız gruplar için t-testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu soruya verdikleri cevaplar ise araştırmanın nitel boyutunu meydana getirmiştir. Verilerin analizi sonunda öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeyi alanına yönelik yeterlik algı düzeylerinin çok yüksek olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet ve programlarına göre farklılık göstermediği fakat mezun olunan ortaöğretim türüne göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılığın ise öğretmen lisesi mezunlarının lehine olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları ölçme-değerlendirmede kendilerini yeterli görememe nedenleri olarak, yeterli eğitimi alamamalarını ve derslere alan uzmanlarının girmemesini göstermişlerdir. Araştırma ilgililere gerekli önerilerle tamamlanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determined prospective teachers levels of perceived efficacy on measurement and evaluation. To achieve that a Likert type scale developed by researchers was applied to 464 prospective teachers in Amasya Faculty of Education. The data were analyzed using one-way ANOVA and independent t-test based on moderator variables under investigation. The responses given to the open-ended questions by the subjects were represented the qualitative aspect of the study. Results derived from the analysies show that levels of perceived efficacy of prospective teachers on measurement and evaluation wer appeared to be low. Unqualified professors teaching measurement and evaluation clasess were identified to be reason for prospective teachers' low efficacy levels. Moreover, there were no significant difference of these prospective teachers' efficacies in terms of gender and departments where as the perceived efficacy levels were significantly different based on high school types that the participants were greaduated. The difference for high school types was found to be in favor of Teacher Training High Schools. This study was completed with some practical and theoretical implications for teacher e

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :