Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin kullandıkları motivasyon stratejileri konusunda öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Gazi University1
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

The main aim of this study is to investigate teacher candidates‟ views about motivation strategies used by teachers in learning and teaching process. Participants were the last year teacher candidates (n=432) from Gazi University, Gazi Education Faculty. A questionnaire which consists of 30 motivation strategies, prepared by the researchers was applied in the study. Research findings show that student teachers thing that experienced teachers use motivation strategies at “middle” level. A significant difference was found between gender and student teachers‟ views about motivation strategies used by experienced teachers. It was also found that there was a significant relationship between department of student teachers and their views about motivation strategies used by experienced teachers.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı; öğretme-öğrenme sürecinde deneyimli öğretmenlerin kullandıkları motivasyon stratejileri konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri (n=432) oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini almak için, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 30 motivasyon stratejisini kapsayan bir anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının deneyimli öğretmenlerin motivasyon stratejilerini “orta” düzeyde kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, öğretmen adaylarının, deneyimli öğretmenlerin öğrencilerini motive etme stratejilerine yönelik görüşleri adayların cinsiyet değişkenine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının branşları ile deneyimli öğretmenlerin öğrencileri motive etme stratejilerine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :